top of page

Jul 2022 – moms och avdrag vid julgåvor och julbord till anställda samt representation till kunder

Uppdaterat: 8 nov. 2022

Nu när julen står för dörren är det många företag som vill visa sin uppskattning till personalen för dess arbetsinsatser under det gångna året, genom att skänka julgåvor och ställa till med julfest. Det är också vanligt att företag bjuder viktiga kunder på julbord eller annan representation. Vi har med anledning av julgåvor, julbord eller annan representation sammanställt några av de viktigaste skattereglerna vilka kan vara bra att ha koll på inför årets sista månad.

Julgåvor

En arbetsgivare kan ge en skattefri julklapp till sin personal, om gåvan är av mindre värde. För att julgåvan ska anses vara av mindre värde ska marknadsvärdet inte överstiga 500 kronor inklusive mervärdesskatt (moms). Vidare ska gåvan ges till alla anställda eller i vart fall till en större grupp av anställda för att reglerna om skattefrihet ska vara gällande. Marknadsvärdet ska förstås innebära kostnaden som den anställda skulle ha betalat om denne själv hade köpt motsvarande vara eller tjänst. Vad som därutöver kan vara bra att känna till är att skattefriheten avser alla gåvor utom pengar, eller andra betalningsmedel såsom checkar, postväxlar eller presentkort som kan växlas mot pengar.


Julfest

Två gånger per år kan en arbetsgivare erbjuda julfest eller sommarfest vilka är avdragsgilla. Företaget har rätt att dra av momsen för mat och dryck upp till 300 kronor exklusive moms samt göra ett avdrag för kringkostnader som till exempel lokalhyra eller underhållning upp till 180 kronor exklusive moms per anställd. Därutöver har företaget rätt att göra avdrag för resekostnader och/eller en hotellnatt för en anställd som eventuellt skulle behöva resa till aktiviteten.


Sammantaget kan alltså ett avdrag om upp till 480 kronor per anställd göras. Aktat ovan är det således viktigt att ha koll på att det inte är hela kostnaden för julbordet, julfesten eller annan personalfest som är avdragsgill.


Julbord eller annan representation med kunder

Reglerna kring representation kan upplevas snåriga. En prövning huruvida en representationsmiddag innebär en rätt att göra vissa avdrag behöver göras i varje enskilt fall. För att avdrag för moms ska aktualiseras måste kostnaden ha ett direkt samband med verksamheten samt att bolaget måste bedriva en momspliktig verksamhet. Vad som räknas som ett direkt samband med verksamheten är till exempel när representationen är en naturlig del av affärsförhandlingar i form av lunch, middag eller annan enklare förtäring.


Om ett företag i samband med representation har kostnader för mat och dryck finns således möjlighet att göra momsavdrag. Beräkningen för vilket avdrag som kan göras är beroende på huruvida det serveras alkohol eller ej då momsen skiljer såg åt för mat och alkoholhaltig dryck, alternativt beräknas med hjälp av en schablon då det i måltiden ingår både mat och alkoholdryck. Läs mer här om hur du beräknar avdrag vid representation.

 

Ovan information ska ses som allmän vägledning och ska således inte användas som fakta vid upprättande av bokföring. Varje enskilt fall och dess förutsättningar behöver utredas då det finns en mängd omständigheter, vilka kan påverka bestämmelserna, som bör beaktas.


Värt att nämna är att de tillfälliga skattereglerna med anledning av corona är borttagna i år. Kontakta gärna någon av våra jurister vid frågor. Vi önskar er en riktigt GOD JUL!

Comments


bottom of page