top of page

PERSONALÄRENDEN

Personalärenden bör hanteras snarast, korrekt och löpande

Det är många arbetsgivare som snubblar på den löpande, monumentala hanteringen av uppkommande personalärenden.

Kanske tänker man "en gång är ingen gång". Förhoppningsvis är den bedömningen korrekt. Problemen uppstår när man tänker så varenda gång, trots att misskötseln upprepar sig med jämna mellanrum.

Kommunikation A och O

 

Såsom med det mesta annat i livet, är god kommunikation en förutsättning för att kunna hantera uppkommande situationer. Försöker man införa ett arbetssätt som vilar på löpande dialog mellan arbetsledande chef och arbetstagare, så blir även hanteringen av eventuell misskötsel och annat, lättare att hantera.

Misskötsel

Om en arbetstagare missköter sig och fortsätter så göra trots tillsägelser, kan det utgöra grund för uppsägning och i vissa fall rentav avsked.

Det ställs dock ganska höga krav på arbetsgivaren i dessa fall, om denne vill basera exempelvis en uppsägning på den anställdes brister eller beteende. "Misskötsel" är i detta sammanhang ett tämligen vitt begrepp, och innefattar allt från att den anställde inte utför sitt arbete korrekt, till att hen kommer försent eller inte sköter sin hygien på rätt sätt. Som ovan beskrivits innefattar hanteringen av all misskötsel, kommunikation. Utan att tydligt kommunicera vari den anställde brister och därtill tydliggöra vad eller hur denne istället ska agera eller göra, så kommer denne inte kunna anses vara tillräckligt "medvetandegjord" vilket i sin tur leder till att arbetsgivaren kommer ha svårt att uppnå saklig grund.

Osämja, samarbetsproblem, incidenter

Samlar man en grupp människor, kommer det till slut uppstå irritationer, osämja eller samarbetssvårigheter. Vi vågar nästan påstå att det är oundvikligt. Därför är det viktigt att ha ett tydligt och konsekvent förhållningssätt kring hur dessa frågor ska hanteras på just ert företag.

Är det tydligt och klart vem eller vilka man som anställd ska vända sig till i olika frågor?

Har de som delegerats hanteringsansvar i specifika frågor, tillräcklig kompetens för att kunna hantera det?

Ett bra samarbete med eventuellt fack kan vara bra och det är ofta en fördel att ha företagshälsovård att kunna vända sig till när frågor uppkommer som tangerar en anställds hälsa.

Att kunna hantera osämjor eller samarbetsproblem är en förutsättning för att kunna arbeta med arbetsmiljön på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om arbetsmiljöarbete.

Behöver du juridisk rådgivning gällande din personal?

Kontakta oss för personalrådgivning

I många fall erbjuder advokatbyråer och juridiska ombud en kostnadsfri inledande rådgivning som är definierad till en mycket begränsad tid. Ofta är den tiden knappt tillräcklig för att värdera de juridiska aspekterna av frågan. Vi har som mål att alltid ha en god dialog med våra uppdragsgivare och klienter rörande vårt arbete.

 

Vi arbetar med flera olika lösningar för debitering - bland annat genom serviceavtal, fastpris, pristak och arbete med debitering för nedlagd tid. Kontakta oss för en dialog om ditt ärende. 

bottom of page