top of page

Hantera ärenden hos Kronofogden

De flesta företag hamnar förr eller senare i en situation när en kund av en eller annan anledning inte betalar en faktura. Den här artikeln benar ut vad det innebär att ett ärende hamnar hos Kronofogden oavsett om någon har ett krav om betalning gentemot dig eller om det är du som har ett krav om betalning att rikta mot någon annan.


Obetalda fakturor

Anledningen till att en faktura inte betalas eller betalas i tid kan vara många, bland annat kan det föreligga fel på själva fakturan som gör att mottagaren inte vill betala eller så kan det vara fel i själva leveransen av en vara eller tjänst. Ytterligare en anledning kan vara att betalningsmottagaren helt enkelt glömt att betala eller inte har tillräckligt med likvida medel för betalning. Oavsett anledning kan situationen vara besvärlig för fakturautställaren. Detsamma kan gälla ifall att det är du som inte vill betala en faktura. Vad som är viktigt att tänka på är att det måste föreligga rättslig grund för att bestrida en faktura och därför inte betala den.


Betalningsföreläggande

Kronofogdens uppdrag går kortfattat ut på att vara behjälpliga i sådant fall när en person eller ett företag vill ha betalt för en förfallen faktura och därför ansöker om betalningsföreläggande. Ett betalningsföreläggande är ett krav om betalning med anledning av en förfallen faktura som den som ansöker vill ha hjälp med att få betalt för. Kronofogdemyndigheten är således den myndighet som har i uppdrag att hjälpa den som inte har fått betalt samt att ge råd och stöd till den som ska betala.


Å ena sidan hjälper Kronofogden dig som fått ett krav om betalningsföreläggande att handskas med kravet. Om du har fått ett krav eller föreläggande om betalning är innebörden att det finns en fordran som den som ansöker vill ha betalt för. Kronofogden tar inte ställning till huruvida kravet är rätt eller fel. Är fallet sådant att du anser att det är ett felaktigt krav behöver du därför bestrida kravet i rätt tid. Om ett bestridande inte inkommer till Kronofogden innebär det att de kan komma att hantera kravet som om kravet är rätt och ett beslut om skyldighet att betala kan fastställas. Det är således viktigt att svara på ett krav om betalningsföreläggande oavsett huruvida du anser att det är rätt eller fel.


Å andra sidan hjälper Kronofogden dig som har ett krav gentemot någon att få betalt för en förfallen faktura. Om du har fått ett beslut från Kronofogden kan du ansöka om hjälp med att driva in skulden.


Sammanfattningsvis

Kronofogdemyndighetens uppdrag är dubbelt och den hanterar både situationer där någon vill få betalt och när någon ska betala. Ifall att det föreligger ett krav om betalningsföreläggande som du som mottagare anser felaktigt måste du bestrida kravet. Innebörden av ett bestridande av kravet om betalningsföreläggande är att Kronofogden inte kan fatta beslut om skyldighet att betala och det blir istället upp till domstolen att avgöra huruvida kravet är riktigt eller ej.


Våra jurister hjälper Er gärna med frågor som berör obetalda fakturor eller krav om betalningsföreläggande. Kontakta oss här.

Comments


bottom of page