top of page

AVTALSRÄTT

Att ingå avtal är en självklar del av företagandet

Tillsammans med oss kan ni säkerställa att era avtal blir vad ni tänkt er och på så sätt minska riskerna i verksamheten.

Vi ger råd och hjälper till vid upprättandet av avtal för speciella affärer, granskar och stöttar vid förhandling av avtalsinnehåll och säkerställer att ni nyttjar era avtal rätt genom hela verksamheten.

Vi hanterar bland annat följande avtal:​

 • Anställningar och andra arbetsrättsliga avtal

 • Delägarfrågor

 • Tillverkning och produktion

 • Bygg och entreprenad

 • Offerter- och kontrakt

 • Köp, sälj- och handelsavtal

 • Standardavtal

 • IT-avtal

Att skriva avtal

Att skriva avtal kan vara svårt. Viktiga saker att tänka på:

 • Hur ser man till att samarbetet fungerar som man har tänkt?

 • Hur säkerställer man alla relevanta risker regleras i avtalet?

 • Hur ser man till att parterna i ett avtal tolkar det som skrivs på samma sätt?

Vi har arbetat länge med att upprätta och revidera avtal. Vilka avtal man ska ha, hur de ska utformas och vad de ska innehålla beror på en mängd olika faktorer och omständigheter. Bland annat kan bransch, partsförhållande, tillämplig lag, sedvänja vara några omständigheter som man måste ta i beaktande när man ska bedöma om ett avtal är bra eller inte.

Tolka avtal

Att granska och tolka avtal kan vara svårt för den som inte är van och det är både lätt och kostsamt att missa detaljer i avtal.

Med vår rådgivning ser vi till att ert avtal motsvarar era förväntningar och behov. Vi stöttar i processen i att förstå vad som blir viktigt att reglera, hur regleringar påverkar er affär och stöttar i förhandlingen när avtalets innehåll ska diskuteras med er motpart.

Har ni frågor om avtal som ni ingått eller ska ingå eller vill ha hjälp att bedöma avtal kan vi hjälpa er att få till rätt avtalsvillkor.

Kontakta oss för att diskutera ert avtal

Behöver du juridisk rådgivning kring dina avtal?

Företag som har ett serviceavtal via oss har en tillgång till löpande rådgivning av kompetenta jurister som har god erfarenhet av att stötta i avtalsfrågor kopplade till bland annat tillverkningsavtal.

Som en jurist i rummet intill.​

Senast skrivet om avtal

bottom of page