top of page

SERVICEAVTAL

Juridik och prissättning anpassad efter era behov

Att köpa juridiska tjänster kan ofta uppfattas som dyrt och svåröverskådligt. Det är det inte hos CvZ Juridik.

Många kopplar samman juridik med att något har hänt, att det uppstått ett problem. Problem är sällan förknippade med något positivt vilket också innebär att juridiken tyvärr är sammankopplat med negativa associationer.

 

Juridiken – om den används rätt, kan förhindra många problem från att uppstå. Har man utvärderat en situations potentiella utgångar innan man företar en handling eller ingår i en affär, så har man ofta också skademinimerat och möjliggjort för sig själv att kunna undvika många kostsamma fallgropar. 

 

Det gäller därför att börja se juridiken som både ett verktyg att utnyttja när tvisten väl är ett faktum – och ett redskap att använda sig av i preventivt syfte, dvs. innan något problem uppstått eller ens visat sig på horisonten.

Val av juridisk leverantör

Det kan som icke-jurist kännas överväldigande att välja rätt juridisk hjälp. Det är många som tänker att det inte finns så mycket alternativ till arbetsgivarorganisation och advokatbyråer. Där arbetgivarorganisationen av många förutses vara dammig och stelbent, så är advokatbyråerna i mångas ögon fulla av dyra kostymprydda jurister som kostar pengar så fort de lyfter luren. 

 

CvZ Juridik är varken dammigt eller dyrt. Vi besitter arbetsgivarorganisationernas breda kunskap inom både generell arbetsrätt som kollektivavtalsrätt – både på industrisidan och tjänstemannasidan, samtidigt som vi likt en advokatbyrå anpassar oss till kunden och finns tillgängliga för rådgivning när det behövs.

 

 

I många fall erbjuder advokatbyråer och juridiska ombud en kostnadsfri inledande rådgivning som är definierad i till en mycket begränsad tid. 

Ofta är tiden knappt tillräcklig för att värdera de juridiska aspekterna av frågan.

Vår utgångspunkt är att alltid ha en god dialog med våra uppdragsgivare och klienter rörande kostnaderna för vårt arbete.

 

Kontakta oss för en dialog om ditt ärende. Vi tar endast betalt efter att vi kommit överens om förutsättningarna.

Priser

Vi erbjuder möjligheter för företag att få tillgång till juridisk rådgivning och stöd genom förmånliga lösningar.

Vi arbetar med flera olika lösningar för debitering - bland annat genom upplägg med serviceavtal, överenskommelse om fast-pris, pristak och arbete med löpande debitering för nedlagd tid.


Vänligen kontakta oss för mer information om vilken lösning som kan passa ert företag.

Serviceavtal

Har ert företag behov av löpande juridiskt stöd? Det kan vara så att ni saknar HR- och juridikavdelning på ert företag och har behov av att ha en "bolagsjurist på distans"?

Kanske har ni en bolagsjurist men har behov av att komplettera dennes kompetens med arbetsrätt och arbetsmiljörätt?

Är ni medlemmar i en arbetsgivarorganisation, men saknar den affärsjuridiska aspekten?

Vi erbjuder serviceavtal för företag som erbjuder stöd i de frågor och rättsområden som företag kan ha behov av i sin löpande verksamhet.
Genom ett serviceavtal kan ni säkerställa att avtal granskas, att kollektivavtal eller hängavtal tillämpas på korrekt sätt och att övriga relevanta frågor hanteras löpande. 

Som en jurist i rummet intill.

Nedan kan ni se exempel på vad som ingår som standard i våra serviceavtal, kontakta oss för mer information om just er verksamhet. 

*Kontakta oss för prisuppgifter för er verksamhet

Behöver du juridisk rådgivning?

Tveka inte att höra av er till oss med era arbetsrättsliga utmaningar. Genom vårt serviceavtal kan ni säkerställa att avtal granskas, att kollektivavtal eller hängavtal tillämpas på korrekt sätt och att övriga relevanta frågor hanteras löpande.

Undvik dyra misstag, kontakta oss för
mer information om våra serviceavtal idag!

bottom of page