SERVICEAVTAL

Juridik och prissättning anpassad efter era behov

Att köpa juridiska tjänster kan ofta uppfattas som dyrt och svåröverskådligt.

I många fall erbjuder advokatbyråer och juridiska ombud en kostnadsfri inledande rådgivning som är definierad i till en mycket begränsad tid. 

Ofta är tiden knappt tillräcklig för att värdera de juridiska aspekterna av frågan.

Vi har som mål att alltid ha en god dialog med våra uppdragsgivare och klienter rörande kostnaderna för vårt arbete.

 

Kontakta oss för en dialog om ditt ärende. Vi tar endast betalt efter att vi kommit överens om förutsättningarna.

Priser

Vi erbjuder möjligheter för företag att få tillgång till juridisk rådgivning och stöd genom förmånliga lösningar.

Vi arbetar med flera olika lösningar för debitering - bland annat genom upplägg med serviceavtal, överenskommelse om fast-pris, pristak och arbete med löpande debitering för nedlagd tid.


Vänligen kontakta oss för mer information om vilken lösning som kan passa ert företag.

Serviceavtal

Har ert företag behov av löpande juridiskt stöd? Det kan vara så att ni saknar HR- och juridik avdelning på ert företag och har behov av att ha en "bolagsjurist på distans"?

Kanske har ni en bolagsjurist men har behov av att komplettera dennes kompetens med arbetsrätt och arbetsmiljörätt?

Är ni medlemmar i en arbetsgivarorganisation, men saknar den affärsjuridiska aspekten?

Vi erbjuder serviceavtal för företag som erbjuder stöd i de frågor och rättsområden som företag kan ha behov av i sin löpande verksamhet.
Genom ett serviceavtal kan ni säkerställa att avtal granskas, att kollektivavtal eller hängavtal tillämpas på korrekt sätt och att övriga relevanta frågor hanteras löpande. 

Som en jurist i rummet intill.

Kontakta oss för mer information.

*Kontakta oss för prisuppgifter för er verksamhet

Behöver du juridisk rådgivning?

Tveka inte att höra av er till oss med era arbetsrättsliga utmaningar. Genom vårt serviceavtal kan ni säkerställa att avtal granskas, att kollektivavtal eller hängavtal tillämpas på korrekt sätt och att övriga relevanta frågor hanteras löpande.

Undvik dyra misstag, kontakta oss för
mer information om våra serviceavtal idag!