top of page

Tjänstepension och pensionsförsäkringar

Vad är tjänstepension?

Tjänstepension är en förmån som anställda kan ha rätt till i sin anställning och finansieras i sin helhet av arbetsgivare enligt inkomstskattelagen. Tjänstepension kan definieras som uppskjuten lön för utfört arbete.

 

I en tjänstepensionsplan ingår normalt följande ekonomiska skydd/trygghet:

 

När du blir pensionär

  • Ålderspension

Om du avlider före 65 års ålder

  • Efterlevandeskydd (kan variera beroende på plan)

  • Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Om du blir sjuk:

  • Sjukpension (efter 90 dagar)

  • Premiebefrielse

Skattemässigt godkända tryggandeformer är:

  • Pensionsförsäkring

  • Avsättning på balansräkningen i kombination med kreditförsäkring

  • Överföring till pensionsstiftelse

  • Överföring till utländskt tjänstepensionsinstitut (enligt vissa villkor)

Alternativ pension:

  • Direktpension som inte är en skattemässigt godkänd tryggandeform

 

Vikten av rätt hantering

Reglerna kring tjänstepension är omfattande och komplicerade och omgärdas av både avtalsrätt, skatterätt och försäkringsteknik. Förekomsten av felaktig tjänstepensionshantering ökar. Eftersom pension i praktiken utgör uppskjuten lön, medför en felaktig hantering ofta stora ekonomiska konsekvenser för arbetsgivaren i form av omfattande kostnader, utredningsarbete och försäkringsadministrativa insatser.

 

En felaktig tjänstepensionshantering kommer förr eller senare att upptäckas. Den anställde kan rentav ha hunnit sluta och gått i pension. Även dessa fall kan behöva åtgärdas.

Ett annat inte helt ovanligt fel är att arbetsgivaren i samband med kollektivavtal betalar sina försäkringspremier till fel försäkringsbolag. Man kanske tecknade pensionslösningen innan man tecknade kollektivavtalet, och missar att man måste byta försäkring för att inte agera i strid med avtalet. Arbetsgivaren riskerar i dessa fall omfattade retroaktiva kostnader. 

 

Att låta bli att kvalitetssäkra sin egen tjänstepensionshantering är en risk som kan leda till irreparabel skada vid exempelvis långtidssjukskrivning och förtidspension. En felaktig ålderspensionshantering kan behöva köpas ikapp åratal tillbaka, vilket kan komma att påverka bolagets likviditet.

 

Vårt erbjudande inom tjänstepension

Inom området tjänstepension samarbetar vi med några av Sveriges främsta experter.

 

Om ni har frågor om tjänstepension, premieinbetalningar, parallellsamordning eller ITP-undantag är ni välkomna att kontakta oss. Vi ser till att ni genom oss och våra samarbetspartners får rätt stöd i hantering av pensionsfrågan.

Behöver du juridisk rådgivning?

Kontakta oss idag!

Tveka inte att höra av er till oss med era arbetsrättsliga utmaningar. 

bottom of page