VAD GÖR CvZ JURIDIK

Vanligt förekommande frågor

FAQ - Vanligt förekommande frågor

Här samlar vi de vanligaste frågorna som vi får in och uppdaterar sidan löpande. 
Har du någon fundering som du inte hittar svar på? Testa sökfunktionen nedan till höger eller kontakta oss så hjälper vi dig. 

CvZ Juridik´s verksamhet

På vilket sätt kan jag få hjälp av er?


CvZ Juridik är en juristfirma med målsättningen att jobba nära våra klienter med en god förståelse för deras verksamheter. Genom långsiktiga samarbeten kan vi bidra till ett hållbart företagande. Vi erbjuder lösningar utifrån företagets behov oavsett om det handlar om ombudskap vid juridiska tvister eller löpande stöd i verksamheten. Vi arbetar med allmänna affärsjuridiska frågor så som avtalsrätt, tvister och affärsjuridik.
Vi erbjuder arbetsrättsligt stöd till såväl företag med kollektiv- eller hängavtal, som till företag utan kollektiv- eller hängavtal. Våra jurister har stor kunskap inom flera kollektivavtalsområden, och har lång erfarenhet av att jobba nära företagen och hitta lösningar som ska leda till att tvister löses på ett snabbt och affärsmässigt sätt.
Kontakta oss gärna för med information om ett lämpligt upplägg för er verksamhet.
Vad skiljer CvZ Juridik från en advokatbyrå?


I likhet med en advokatbyrå arbetar vi med kvalificerad juridisk rådgivning. Vi omfattas inte av advokatsamfundets riktlinjer vilket bland annat medför att vi är friare i vår prissättning. Vi har motsvarande försäkringslösningar och våra allmänna villkor är åsyftade att ge våra klienter ett skydd som motsvarar skyddet som advokatbyråerna ska förhålla sig till. Till skillnad från många advokstbyråer, är vi måna om att kommunicera vår juridiska rådgivning till våra klienter på ett lättförståeligt sätt och med full transparens kring prisbilden. Ni som klienter ska aldrig känna något hinder mot att kontakta oss.
Vad skiljer CvZ Juridik från en arbetsgivarorgansation?


CvZ är en fristående juristbyrå. Vi kan hålla lägre priser och erbjuda mer kompletta lösningar än vad arbetsgivarorganisationerna kan göra tack vare att vi fokuserar på företagets affärsnytta. Vi har inga dyra lobbyister eller näringspolitiska tjänstemän som ska finansieras av medlems- och serviceavgifter. Genom att vara fristående och oberoende behöver vi inte heller förhålla oss till principiella frågor som i många andra fall påverkar arbetsgivarorganisationernas arbets- och förhållningssätt till juridiska frågeställningar och till vilka man väljer att biträda.
Vad kostar det att anlita CvZ Juridik?


Vi erbjuder lösningar som ska motsvara behoven som just ert företag har. En första kontakt och bedömning är alltid kostnadsfri och vi tar betalt enligt överenskommelse.
Ni är alltid välkomna att konsultera oss för att hitta en lämplig lösning.
Vilka kan anlita CvZ Juridik?


CvZ Juridik riktar sig främst till företag och organisationer där vi erbjuder rådgivning inom affärsjuridik & arbetsrätt. I mån av tid kan vi även erbjuda privatpersoner juridiskt biträde.
Kan vem som helst anmäla sig till era kurser/utbildningar?


Vi tillhandahåller företags- och branschanpassade utbildningar som främst riktar sig till er som arbetar med juridik, avtal, personal- eller arbetsmiljöfrågor. Det är dock självklart att alla som är intresserade av våra utbildningar är välkomna att anmäla sig.

CvZ Juridiks kurser och utbildningar


Söker du juridiska tips?

På vår blogg publicerar vi regelbundet juridiska nyheter, tolkningar av nya regelverk och tips. 

Behöver du juridisk rådgivning?

Tveka inte att höra av er till oss med era arbetsrättsliga utmaningar.