top of page

Julgåvor, julbord och representation till kunder och kollegor – detta gäller 2021

Uppdaterat: 7 nov. 2022


Många företag vill visa sin uppskattning för personalens arbetsinsatser och avsluta året med julklappar och julfest. Det finns möjligheter att göra avdrag för delar av kostnaden, men det gäller att ha koll på skattereglerna. Vi har med anledning av det sammanställt några av de bestämmelser du bör känna till.


· 2021 kan julklappar och andra gåvor ges till personalen till ett värde upp till 2 500 kr.

· Julklappar till kunder får ges till ett värde upp till 300 kr.

· Överstiger man beloppen blir hela gåvan skattepliktig

· Julbord medför avdragsgill moms upp till 300 kr. ex moms.

· Kringkostnader för julfest är avdragbar upp till 180 kr. / pp.Julklapp till personalen – Skattefria julgåvor

En arbetsgivare kan ge en skattefri julgåva till sin personal. Julgåvans värda ska vara 'ringa' vilket innebär att värdet inte får överstiga 500 kronor inklusive moms. Julklappen måste ges till alla - eller i vart fall en större grupp, av personalen.


Coronagåva

Fram till den 31 december 2021 gäller särskilda regler som innebär att extra gåvor upp till 2 000 kronor är skattefria. De tillfälliga skattereglerna ska ge arbetsgivare en möjlighet att visa särskild uppskattning till de anställda för arbetet som utförts under pandemin.

De olika gåvorna kan kombineras vilket innebär att en avdragsbar julgåva kan ges till personalen till ett värde av totalt 2 500 kronor.

Gåvorna hanteras som skattefria gåvor i bokföringen och ingen särskild anmälan eller ansökan behöver göras.

Man måste dock vara uppmärksam - överstiger gåvans värde gränsbeloppet ska hela gåvans värde förmånsbeskattas. Överstiger man gränsvärdet är inte heller momsen avdragsgill.


Gåva till ideell verksamhet istället för julklapp

Om arbetsgivaren väljer att skänka pengar till ideell verksamhet istället kan en sån gåva ersätta julklapp - till viss del eller i sin helhet. Man måste även i dessa fall hålla sig inom gränsbeloppen. Man kan inte kombinera gåvorna med belopp som överstiger gränsbeloppen, och anledningen till detta är att gåvorna till välgörenhet i regel inte anses vara affärsmässiga.

Om den anställde väljer att avstå sin julklapp och/eller coronagåva kan hela beloppet bli förmånsskattepliktigt.


Även personer i företagets styrelse kan ges en skattefri gåva i enlighet med dessa regler.


Viktigt att ha koll på reglerna

Gåvornas värde ska beräknas inklusive moms; de måste ges till alla anställda - eller i vart fall en större grupp av dem och får inte lämnas i kontanter eller presentkort som kan bytas mot kontanter.


Man bör tänka på att det inte är tillåtet att göra särskillnad på personal på grund av tex. anställningsform. Man kan därför inte undanta tex. provanställda, sjukskrivna eller visstidsanställda om man ger en julklapp eller annan gåva till resten av personalen.

Det finns inte något krav på att ge julklappar till sin personal och det är upp till arbetsgivaren att besluta om och i så fall vad och till vilket värde som ske ges som gåva.


Julgåvor till konsulter

En konsult som är inhyrd i verksamheten räknas som inte som anställd och omfattas inte av avdragsrätten för anställda. En julklapp eller annan gåva till en konsult är därför inte avdragsgill enligt reglerna som gäller för personal. Men konsulter kan i vissa fall omfattas av reglerna nedan rörande kunder.


Gåvor till kunder

Gåvor till kunder är normalt inte avdragsgilla. Man kan dock ge sina kunder reklamgåvor av ringa värde. Enligt skatteverket uppgår gränsbeloppet i dessa fall till 300 kronor inklusive moms. Det ska i dessa fall handla om enklare presentartiklar eller om någonting som har en direkt anknytning till verksamheten. Exempel kan vara pennor, anteckningsböcker med företagets logotyp eller enklare julkorgar.


Julbord och fest för personalen

Personalfester som julbord, julfest och sommarfest är avdragsgilla upp till två gånger per år. Kostnaden för mat och dryck är inte avdragsgill men företaget har rätt att dra av momsen för mat och dryck upp till 300 kronor exklusive moms.

Därtill kan avdrag göras för kringkostnader så som lokalhyra och underhållning upp till 180 kronor exklusive moms per person.

Om en anställd behöver resa till aktiviteten har företaget rätt att göra avdrag för resekostnader och en hotellnatt.


Julbord med kunder

Det är viktigt att ha koll på reglerna om representation. Avdrag från moms kan göras till viss del om kostnaderna har ett omedelbart samband med verksamheten. I sådant fall kan momsen vara avdragsbar till viss del. Prövning om det handlar om en affärsförhandling görs i varje enskilt fall och krävs för att momsen ska kunna dras av. Det innebär att större bjudningar med flera kunder samtidigt inte med säkerhet medför avdragsbar moms. Även i dessa fall uppgår gränsen till 300 kronor exklusive moms.

 

Upplysningen ovan ska ses som allmän information och ska inte användas som fakta vid upprättande av bokföringen. Det finns en mängd omständigheter som påverkar bestämmelserna. Innan beslut fattas om hur verksamheten ska hantera dessa frågor bör förutsättningarna i enskilda fallet undersökas och beaktas.

Hör gärna av er om ni har några frågor, mail och telefonnummer till våra jurister finner du på kontaktsidan.


Comments


bottom of page