top of page

Nytt och förenklat reseavdrag

Det nuvarande reseavdraget föreslås ersättas av en enklare och avståndsbaserad skattereduktion. Det nya reseavdraget föreslås vara färdmedelsneutralt och 260 000 fler personer väntas kunna ta del av skattelättnaden jämfört med dagens utformning av reseavdrag

Drivmedelspriserna har stigit kraftigt under den senaste tiden samtidigt har reglerna och ersättningsnivåerna för resor till och från arbete varit i princip oförändrade de senaste åren. För många som bor i områden där man är beroende av bilen har ökningen av drivmedelspriserna slår extra hårt.

Därför planeras dagens reseavdrag att ersättas med en skattereduktion som är avståndsbaserad och färdmedelsneutral, det innebär att det är avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen som avgör storleken på skattereduktionen. Varken färdmedel eller kostnaderna för resorna föreslås ha någon betydelse.

– Det är den största reformeringen av reseavdraget på flera decennier som vi nu går fram med. Förslaget innebär att ett krångligt och omodernt system byts ut, och att ännu fler kommer kunna ta del av avdraget, säger finansminister Mikael Damberg.

Enbart avstånd över en viss gräns ger rätt till skattereduktion.

Då tillgången till kollektivtrafik ser olika ut beroende på var i landet du bor kommer avståndsgränsen reflektera detta. En högre avståndsgräns föreslås gälla i kommuner som definieras som storstadskommuner, medan avståndsgränsen är lägre utanför dessa områden.

Omkring 1 160 000 personer beräknas kunna få skattereduktionen 2023, vilket är omkring 260 000 fler jämfört med dagens reseavdrag. De som gynnas mest är de som nyttjar relativt billiga färdmedel som kollektivtrafik och samåkning.

Detta kan även leda till fler arbetsresor med kollektivtrafik vilket skulle minska utsläppen av växthusgaser.


Comments


bottom of page