top of page

Regelefterlevnad

Uppdaterat: 14 dec. 2022

- därför är det så viktigt att ha koll på gällande lagar och regler!

Regelefterlevnad är ett område som för många företagare kan te sig ganska ointressant och som ofta ses som svårt och komplicerat. Men det är ack så viktigt att ha koll på gällande lagar och föreskrifter. De flesta regelverk är i ständig förändring och det kan upplevas utmanade att själv hinna med att uppdatera alla de områden som verksamheten ska förhålla sig till. Vi hjälper Er!

Regelefterlevnad, eller compliance som det också bruka kallas, innebär helt kort att företaget har koll på och efterlever regler, lagar eller befogenheter som gäller den egna branschen eller sektorn. Att som företag jobba proaktivt med regelefterlevnad innebär ett stöd i verksamheten och en större chans att identifiera potentiella risker. Ett företag som agerar medvetet och riskreducerande samt säkerställer att den tillståndspliktiga verksamheten bedrivs i enlighet med både externa och interna regelverk har goda förutsättningar för en hållbar och lönsam affärsverksamhet - med mindre risker.

Inför årsskiftet sker en del förändringar som det som företagare kan vara bra att ha koll på. Vi presenterar ett urval förskrifter som börjar gälla per den 1 januari 2023 nedan.

Ökat krav på säkerhetsdatablad

Inför årsskiftet gäller flera förändringar inom området kemikaliesäkerhet vilket ställer krav om uppdaterade säkerhetsdatablad. Kraven avser främst en ökad informationsskyldighet.

Rätt att kvarstå i anställning till 69 år

Lagändringen innebär att en arbetstagare har rätt att vara kvar i anställning fram till utgången av den månad som han eller hon fyller 69 år. Det vill säga en höjning av pensionsåldern. Lagändringen påverkar även andra delar av anställningsförhållande såsom bland annat reglerna om uppsägningstid och företrädesrätt.

Prisbasbeloppet höjs

Prisbasbeloppet används inom socialförsäkringen och inom skattesystemet och påverkar bland annat garantipension eller sjuk- och föräldraförsäkringen. 2023 höjs prisbasbeloppet med 8,7 % från 48 300 kronor till 52 500 kronor och det förhöjda prisbasbeloppet från 49 300 kronor till 53 500 kronor.

Sänkt drivmedelsskatt

Energiskatten på bensin och diesel sänks tillfälligt med 80 öre per liter. Sänkningen innebär att priset inklusive moms sänks med 1 krona per liter i pump.

Hur kan vi hjälpa Er? Vi på CvZ Juridik hjälper gärna till med de utmaningar som är specifika för just din bransch. Vi är experter på arbetsrätt, arbetsmiljö samt affärsjuridik och bistår med professionell rådgivning som är anpassad efter aktuell verksamhet. Med anledning av kravet om regelefterlevnad kan vi bland annat bistå med följande:

  • Riskbedömningar och utredningar

  • Utbildning och information om nya regelverk

  • Upprätta policies och compliance-åtgärder

  • Rådgivning

Comments


bottom of page