top of page

Vad är "äkthetskrav" i samband med visstidsanställningar?

Uppdaterat: 16 juni 2021


Ni kanske har stött på uttrycket "äkthetskrav" i samband med visstidsanställningar. De flesta visstidsanställningar förutsätter nämligen att vissa förutsättningar är uppfyllda, för att man ska kunna utnyttja anställningsformen på rätt sätt. Vad är då äkthetskrav och vilka anställningar har sådana?


Visstidsanställningar

Visstidsanställning - eller tidsbegränsad anställning, är ett samlingsbegrepp som innefattar alla tidsbegränsade anställningsformer som föreskrivs i LAS. Huvudregeln annars, är att en anställning förutsätts vara tillsvidare, dvs. löpa på utan ett på förhand utsatt slutdatum.


Vikariat

Vikariatet är kopplat med äkthetskrav. För att få använda sig av vikariatet så ska det ha uppstått ett behov pga. att en ordinarie befattningshavare är tillfälligt frånvarande, eller att arbetsgivaren har ett tillfälligt behov pga. att man ännu inte tillsatt en ordinarie befattningshavare - ex. under en rekryteringsprocess. Här är alltså den tillfälliga frånvaron av en ordinarie befattningshavare själva äkthetskravet.

Säsongsanställning

Denna anställningsform har äkthetskravet att det ska röra sig om arbeten som på grund av årstidernas växlingar bara kan utföras under en viss tid av året. Det innebär att arbetet inte kan utföras under övriga säsonger pga. väder och vind. Att man har mer att göra under en viss period, har alltså inte med detta att göra. Exempel på säsongsarbeten som helt är beroende av säsonger är snöskottning, trädgårdsarbete, bärplockning, skördearbete etc.

Provanställning

Detta är en specialare inom området eftersom det är en anställningsform som bara kan användas en gång per anställd och jobb som huvudregel. Det finns dock ett starkt äkthetskrav för att få användas, och det är att arbetsgivaren ska kunna argumentera för att ha intresse av att "prova ut" den anställdes lämplighet i anställningen, innan man erbjuder en tillsvidareanställning. Att argumentera för ett prövobehov för en ny anställd är i praktiken inte svårt, men däremot tydliggörs äkthetskravets tyngd genom huvudregeln - har man fått testa ut en person i en provanställning en gång kan det vara svårare att med framgång argumentera för att få provanställa personen igen - även om det skulle röra sig om ett annat jobb.

Anställning av ålderspensionär

Äkthetskravet i samband med denna anställningsform, är just den enskilda individens uppfyllande av pensionsålder - 68 år.


Allmän visstidsanställning

Denna anställningsform är den mest använda anställningsformen av alla tidsbegränsade anställningsformer. En anledning till detta kan vara att den saknar äkthetskrav - dvs. den går att använda när som helst och på vem som helst.

Observera att denna artikel enbart handlat om förekomst av äkthetskrav eller ej. Har du frågor om tidsbegränsade anställningar eller generella arbetsrättsliga frågor? Kontakta oss!
Comments


bottom of page