top of page

Vaccinationsbevis - från 1 december 2021

Uppdaterat: 26 nov. 2021

Då smittspridningen ökat ute i Europa har myndigheterna i Sverige börjat vidta åtgärder för att hindra att liknande spridning ska öka här hemma. Folkhälsomyndigheten har därför tagit fram förslag på smittsskyddsåtgärder som ska börja gälla från den 1 december 2021. Bland dessa åtgärder återfinns regler med förutsättningar för hur allmänna sammankomster med minst 100 deltagare ska få genomföras.


Vaccinationsbevis

Ska man arrangera tillställningar inomhus som ska ha minst 100 deltagare så måste arrangören enligt myndighetens förslag:

- Anvisa deltagarna särskilda sittplatser.

- Deltagarna måste hålla minst 1 meters avstånd i både sidled och framåt- och bakåt från andra sällskap.

- Man får som max vara 8 personer per deltagande sällskap.


Dessa regler gäller inte de arrangörer som tillämpar vaccinationsbevis. Arrangören måste ha tydliga rutiner för hur man kontrollerar deltagarnas vaccinationsbevis, som ska finnas tillgängliga skriftligen. Det är alltså inget krav på vaccineringsbevis, utan man kan istället uppfylla ovan kriterier.


Oavsett vaccinationsbevis eller inte ska smittsskyddsåtgärder vidtas i form av information om vikten av att hålla distans till varandra, undvikande av trängsel genom utportionerande av ankomsttider och avskiljda in- och utgångar samt möjligheter för deltagande att tvätta händer och ha tillgång till handsprit.
Comments


bottom of page