top of page

Sänkt arbetsgivaravgift för unga

Arbetsgivaravgiften för unga, även de som redan har ett jobb, sänks nästa år. Men åtgärden är tillfällig och kommer tas bort 2023. Regeringens budgetproposition lämnas in den 21 september. Bland annat föreslås att arbetsgivaravgiften sänks för unga personer mellan 19-23 år. Totalt handlar det om nio miljarder 2021 och nio miljarder 2022.

Förslagets kritiker anser att stödet är för generellt och riktar även del av sin kritik mot att stödet ska gå till alla unga, även dom som redan har arbete idag. Kritikerna menar att det vore mer effektivt att istället satsa mer resurser på de som står utanför arbetsmarknaden.

Det är en tillfällig åtgärd som ska upphöra år 2023. Annie Lööf uttrycker vikten av att unga kan jobba i pandemins spår. Handeln och besöksnäringen, där många unga jobbar, har det särskilt tufft.

– Det här handlar om människors framtidsutsikter. Att som ung människa möta vuxenlivet som arbetslös får förödande konsekvenser. Just nu är det många unga som blivit av med sina timanställningar eller inte fick något sommarjobb som har svårt att hitta jobb. Det här blir en dubbelvinst för jobben. Å ena sidan sänks kostnaderna kraftigt för de branscher som nu har det allra tuffast, som tjänstesektorn med handel och besöksnäring. Den andra vinsten blir att fler unga får behålla jobbet och att fler unga kan hitta sitt första jobb, säger Annie Lööf till DN.

Rutavdraget höjs

Annie Lööf uppger vidare att budgeten kommer att innehålla en utvidgning av rutavdraget med både fler tjänster som omfattas och höjt tak för avdraget. Från och med den 1 januari 2021 föreslås taket för rut-tjänster höjas från 50 000 till 75 000 kronor per person och år. Nya tjänster som omfattas är till exempel montering av möbler och transport av bohag till loppmarknader eller andrahandsbutiker.

Höstbudgeten presenteras den 21 september.

Comments


bottom of page