Polymercentrum och CvZ Juridik inleder samarbete

CvZ Juridik är mycket stolta över att kunna presentera Polymercentrum som ny samarbetspartner.

Polymercentrum är ett kompetenscentrum inom plastindustrin och erbjuder sina medlemmar utbildningar, branschträffar och nätverk. Som ett led i att utöka medlemsnyttan har Polymercentrum valt att knyta till sig CvZ Juridik som juridisk leverantör.

CvZ Juridiks jurister har en omfattande samlad erfarenhet av att arbeta nära plastindustrin och har god kännedom om de utmaningar som man som företagare inom plast specifikt har.


Som medlem i Polymercentrum har man nu genom samarbetet med CvZ Juridik tillgång till juridisk rådgivning, utbildningar och en mall- och blankett databas.

Varmt välkomna säger vi till Polymercentrum! Läs mer om Polymercentrums verksamhet >>


CvZ Juridik logo

 

Tel: 08-86 54 88
Brännkyrkagatan 49,
118 22 Stockholm

E-post: juridik@cvz.se
Orgnr: 559272-6201

Vi underlättar hanteringen av företagens juridiska utmaningar i stort. Det gör vi genom att fungera som er bolagsjurist på distans och tillhandahålla juridiska paketlösningar på bästa möjliga sätt. På så sätt kan och vill vi - till skillnad från traditionella advokater, arbetsgivarorganisationer och jurister - arbeta närmare våra klienter. ​ Som en juristfunktion i rummet intill.

Om CvZ Juridik AB
 

© 2021 Alla rättigheter reserverade Allmänna villkor Integritetspolicy


Följ vårt arbete på:

  • Vit Facebook Ikon
  • Vit Twitter Ikon
  • Vit Edin Ikon