top of page

Ett öppnat samhälle from 9 februari - så påverkar det företagandet

"Återgång till en mer normal vardag" säger Sveriges statsminister Magdalena Andersson idag den 3 februari. De flesta restriktionerna upphör från och med den 9 februari.

Bland annat kommer klassningen av Covid-19 ska ändras. Den innebär enligt Folkhälsomyndigheten att läget ser annorlunda ut än tidigare och samhället kan därmed återgå till normalläge och restriktionerna kan avvecklas. De stöd som regeringen utlovat kommer ligga fast, trots att restriktionerna lättar.


Successiv återgång till arbetet på arbetsplatserna

Arbetsgivare rekommenderas planera för att skapa möjligheter för en succesiv återgång till arbetet.


Den som är sjuk ska stanna hemma

Smittspridningen behöver, med några undantag, inte längre kartläggas genom smittspårning. Den som är sjuk ska dock även fortsatt stanna hemma.


Slopade begränsningar vid sammankomster och mässor

Förutsättningar för att bedriva mässverksamhet skapas genom att deltagarantal och vaccinationskrav tas bort. Det innebär också att de restriktioner om antal personer och avstånd inom restauranger tas bort.


Restriktioner för inresor till Sverige tas bort

Regeringen planerar att ta bort restriktioner för inresor från grannländerna. Idag finns inga beslut om när så kan ske.


Samtliga restriktioner som avskaffas den 9 februari.

  • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

  • Serveringsställen

  • Mässor

  • Handelsplatser och platser för kultur och fritidsverksamheter

  • Privata sammankomster i t.ex hyra lokaler

  • Långväga kollektivtrafik

  • Cuper, tävlingar eller större aktiviteter inomhus

  • Större sociala sammankomster


Texten uppdateras vid ny information.

Comments


bottom of page