top of page

Nytt stöd för fasta kostnader

Uppdaterat: 4 maj 2020

Regeringen presenterade den 30 april 2020 ett nytt förslag till stödpaket för företag som har haft ett omsättningstapp till följd corona-krisen. Regeringen bedömer att 180 000 företag kan omfattas av stödet som totalt uppgår till ca. 39 miljarder kronor.


Stödet är åsyftat att underlätta för företag som behöver ställa om sina verksamheter för att möta det ändrade ekonomiska klimatet som uppstått med anledning av covid-19 utbrottet. Exempel på förändring i verksamhet kan i sammanhanget vara restauranter som till större delen numera säljer hämtmat, eller taxibolag som börjar köra leveranser istället för kunder. Det kan också röra sig om exempelvis plastföretag som ställer om sin verksamhet till att producera material till sjukvård etc.


Storleken på stödet beror på hur stort bortfall av sin verksamhet man har haft och kan variera mellan 22,5 till 75 % av företagets fasta kostnader, exkl. lönekostnader, för mars och april 2020. Maxbeloppet föreslås bli 150 milj. per företag.


För att kvalificera sig behöver företaget ha omsatt minst 250 000 kronor föregående år och haft ett omsättningstapp på minst 30 %. Detta ska beräknas på mars och april 2020 jämfört med samma månader 2019.


Regeringen kommer utveckla detta mer i en ändringsbudget, med tidigast ikraftträdande-datum 1 juli 2020. Mer information kommer längre fram.


Kontakta oss gärna om ni behöver hjälp med er verksamhet!


Comments


bottom of page