top of page

Nya regler ger upphov till otydligheter

Det har nu gått tre veckor sedan Tillväxtverket öppnade upp ansökningsmöjligheterna gällande stöd vid korttidsarbete och det har till dags dato kommit in cirka 40 000 ansökningar till myndigheten. Av dessa 40 000 har dryga 28 000 beviljats med nästan 250 000 berörda anställda. Om ni är nyfikna på uppdelningen av ansökningarna inom olika branscher så hittar ni statistik här.

Lagstiftningen som detta stöd vilar på är ny och ej tidigare använd i denna utsträckning.

Det innebär att lagens tillämpning i samband med de ändringar som gått igenom under detta extraordinära år 2020 med anledning av covid-19, hela tiden växer fram och utvecklas.

En följd av detta är att stora delar av bestämmelsernas praktiska tillämpning kan vara oklar.

Ett tydligt exempel av hur svårt det kan vara att veta vad som gäller, är att facken fram tills helt nyligen haft en annan uppfattning kring korttidsarbete vad gäller deltidsarbetande, än vad Tillväxtverket har. Tidigare argumenterade facken, måhända av förståeliga skäl, för att en person som arbetar deltid redan gått ner i arbetstid och därmed inte skulle kunna permitteras. Skulle dessa ändå permitteras så skulle tidsmåttet man utgår ifrån vara det ordinarie – innan sjukdom eller föräldraledighet – arbetstidsmåttet.

Detta är nu ändrat och facken gör samma tolkning som Tillväxtverket, dvs. minskningen av arbetstid och lön ska i ovan fall beräknas på omfattningen av deltiden och ordinarie deltidslön. Det innebär att om en arbetstagare arbetar deltid på 50 procent och får en arbetstidsminskning på 60 procent ska denne alltså arbeta 20 procent. Se nedan.

Uträkning:

Uträkning avseende korttidspermittering ska ske på det vid permitteringstillfället aktuella arbetstidsmåttet.

Man utgår ifrån en heltidstjänst (100%) när man räknar ut hur stor procentuell andel av en heltidstjänst som arbetstagaren skall arbeta efter permitteringen, det vill säga arbetsplikten efter permittering.

Vid 80 % permittering:

100 – 80 = 20 % arbetsplikt

Vid 60 % permittering:

100 – 60 = 40 % arbetsplikt

Vid 40 % permittering:

100 – 40 = 60 % arbetsplikt

Vid 20 % permittering:

100 – 20 = 80 % arbetsplikt

En person som jobbar heltid har arbetstidsmåttet 100 procent. Om denne blir permitterad med 60 procent, så har hen efter permitteringen en ny arbetsplikt om 40%:

0,4 x 100 = 40 %

En person som har en deltidstjänst- eller som är sjukskriven/föräldraledig - på 25 % har ett arbetstidsmått på 75 procent. Om denne blir permitterad med 60 procent har vederbörande alltså en arbetsplikt om 40 % av arbetstidsmåttet 75%. Arbetsplikten är därför 30%:

0,4 x 75 % = 30 %

Här har ni ytterligare sidor att hitta bra information:

Nationella företagsakuten

Regional samverkan


bottom of page