top of page

Nya LAS - vad kan vi vänta oss?

Under onsdagen den 8 juni röstade riksdagen ja till förslaget om lagändringar på arbetsrättens område till följd av de LAS-förhandlingar i syfte att modernisera arbetsrätten. Reglerna träder i kraft den 30 juni 2022 och ska tillämpas från och med den första oktober 2022. Ändringarna ska bidra med större flexibilitet, en bättre omställningsförmåga samt öka tryggheten på arbetsmarknaden.


Nya LAS innebär en rad reformer på den svenska arbetsmarknaden, reformer som både stärker arbetstagares ställning och skapar större flexibilitet för arbetsgivaren. Ändringarna för att reformera arbetsrätten innebär bland annat följande;

Begreppet "saklig grund" ersätts med "sakliga skäl"

I lagtexten om uppsägning (7 § LAS) har begreppet "saklig grund" ersatts av "sakliga skäl". Syftet är att öka förutsägbarheten för vilka regler som gäller när en anställd sägs upp med anledning av personliga skäl.


Det är numera skälen till uppsägningen som ska vara i fokus. Det som ska beaktas är det faktiska brottet som begåtts mot anställningsavtalet, och inte längre den anställdas personliga omständigheter. Vid en tvist ska domstolen inte längre ta i beaktning vad medarbetaren har för intresse av att ha kvar anställningen, till exempel.


Nya LAS innebär även en förändring av omplaceringsskyldigheten vid eventuell uppsägning som grundar sig i personliga skäl. Arbetsgivaren behöver fortsatt genomföra en omplaceringsutredning, men enbart vid ett tillfälle enligt de nya reglerna.

Ändring av turordningsreglerna i 22 § LAS

Upphörande av anställning vid tvist

Omvandling till tillsvidareanställning

Nya möjligheter för inhyrd bemanningspersonal

Möjligheterna till hyvling begränsas

Nytt statligt studiestöd

Har du funderingar på hur nya LAS-reglerna påverkar er verksamhet? Vi erbjuder såväl kortare webbinarium som längre kurser inom ämnet. Kontakta oss så hjälper vi er vidare.

Comentários


bottom of page