top of page

UTBILDNINGAR INOM
Arbetsrätt

Ju mer ni kan, ju bättre kan ni hantera arbetsrättsliga utmaningar


Arbetsrätten kan upplevas vara lite snårig att navigera i, och det finns en hel del fallgropar att undvika.

Som den brittiska filosofen Sir Francis Bacon kom fram till, så är kunskap makt. 

Ju mer ni vet, ju fler fallgropar kan ni undvika.

 

Våra jurister har flera års erfarenhet av att göra arbetsrätten förståelig och tillgänglig för icke-juristen och företagaren. Genom att kommunicera reglerna på ett pedagogiskt sätt och bygga upp våra utbildningar på rätt nivå, har vi spridit kunskap till många deltagare på våra seminarium och utbildningar.​

Allmänt övergripande och skräddarsydda utbildningar

Vi erbjuder utbildningar inom områden där vi besitter spetskompetens. Arbetsrätt är en av dem.

CvZ Juridiks jurister har många års erfarenhet av att göra juridiken begriplig och hanterbar för våra företagare. Genom att tillämpa ett pedagogiskt förhållningssätt och bryta ner juridiken i mer lättförståeliga delar, lämnar du som kursdeltagare förhoppningsvis våra utbildningar med fördjupad förståelse inom diverse rättsområden.

Då vi vet hur mycket man som företagare har att göra så vet vi också hur värdefull tiden är. Därför erbjuder vi utbildningar som snabbt ger en generell överblick av rättsområden eller delar av rättsområden.

Vi vet också att det finns många företagare som varit med länge och som genom åren lärt sig mycket arbetsrätt, och som skulle vilja få en fördjupad förståelse

- Vad gäller vid anställning och vid uppsägningar?

- Hur uppnår man saklig grund för uppsägning?

- Hur ska man hantera misskötsel på rätt sätt?

- När kan jag ge en skriftlig erinran?

- Vilka fallgropar ska jag titta efter i ett samarbetsavtal?

- Hur gör jag en riskbedömning och en åtgärdsplan?

- Hur ska jag hantera anklagelser om kränkande särbehandling?

- Vad gör jag när min kund vägrar betala?

Ovanstående är exempel på frågeställningar som vi tar upp i våra utbildningar inom arbetsrätt, arbetsmiljö, avtalsrätt och övrig affärsjuridik.

Allmänna utbildningar

Vi håller varje år ett antal utbildningar inom arbetsrätt. På grund av pandemin har vi inte kunnat ha fysiska utbildningar, vilket inneburit att vi kortat ned våra utbildningar till seminarium som hålls via länk.

 

Exempel på ämnen inom arbetsrätten vi tillhandahåller, för närvarande via länk:

 

 • ”Anställ rätt”
  - Här går vi bland annat igenom grundläggande lagstiftning på området, anställningsformer och vikten av att skriva anställningsavtal.

 • ”Uppsägning eller avsked”
  - Det är en stor skillnad mellan dessa två processer både praktiskt och juridiskt. Vi går igenom dessa och förklarar när respektive åtgärd kan användas.

 • ”Saklig grund för uppsägning – arbetsbrist och personliga skäl”
  - Tillvägagångssättet för uppsägning skiljer sig åt mellan arbetsbrist och en situation som hänför sig till personliga skäl. Båda situationerna gås igenom och vi tittar på vad som krävs för att uppnå saklig grund.

Skräddarsydda utbildningar

 

Som företag har man sina egna utmaningar. Kanske har ni egen HR personal som behöver utbildning inom specifika delar inom arbetsrätten, eller så har ni ett specifikt kollektivavtal som ni vill ha fördjupade kunskaper inom.

 

Exempel på fördjupningskurser vi haft är:

 

 • Den praktiska och rättsliga skillnaden
  – uppsägning pga. personliga skäl eller avsked

 • Hanterande av långtidssjukskriven
  – arbetsanpassning och rehabilitering

Få mer information om våra utbildningar

Vi skräddarsyr utbildningar för er organisations behov och kunskapsnivå. Våra tjänster tillhandahålls på ett pragmatiskt och tillgängligt sätt, för såväl stora och etablerade företag som för mindre snabbt växande bolag.

bottom of page