VÅRA UTBILDNINGAR

Arbetsrätt

Ju mer ni kan, ju bättre kan ni hantera arbetsrättsliga utmaningar

Övergripande och skräddarsydda utbildningar

Vi erbjuder utbildningar inom områden där vi besitter spetskompetens. Arbetsrätt är en av dem.

CvZ Juridiks jurister har många års erfarenhet av att göra juridiken begriplig och hanterbar för våra företagare. Genom att tillämpa ett pedagogiskt förhållningssätt och bryta ner juridiken i mer lättförståeliga delar, lämnar du som kursdeltagare förhoppningsvis våra utbildningar med fördjupad förståelse inom diverse rättsområden.

Då vi vet hur mycket man som företagare har att göra så vet vi också hur värdefull tiden är. Därför erbjuder vi utbildningar som snabbt ger en generell överblick av rättsområden eller delar av rättsområden.

Vi vet också att det finns många företagare som varit med länge och som genom åren lärt sig mycket arbetsrätt, och som skulle vilja få en fördjupad förståelse

- Vad gäller vid anställning och vid uppsägningar?

- Hur uppnår man saklig grund för uppsägning?

- Hur ska man hantera misskötsel på rätt sätt?

- När kan jag ge en skriftlig erinran?

- Vilka fallgropar ska jag titta efter i ett samarbetsavtal?

- Hur gör jag en riskbedömning och en åtgärdsplan?

- Hur ska jag hantera anklagelser om kränkande särbehandling?

- Vad gör jag när min kund vägrar betala?

Ovanstående är exempel på frågeställningar som vi tar upp i våra utbildningar inom arbetsrätt, arbetsmiljö, avtalsrätt och övrig affärsjuridik.

Priser:

Vi erbjuder möjligheter för företag att få tillgång till juridisk rådgivning och stöd genom förmånliga paketlösningar. Vänligen kontakta oss för mer information om vilken lösning som kan passa ert företag.

Serviceavtal

Har ert företag behov av löpande juridiskt stöd?

Vi erbjuder serviceavtal för företag som omfattar det stöd som företag kan ha behov av i sin löpande verksamhet. Genom vårt serviceavtal kan ni säkerställa att avtal granskas, att kollektivavtal eller hängavtal tillämpas på korrekt sätt och att övriga relevanta frågor hanteras löpande.

Som en jurist i rummet intill.

Kontakta oss för mer information.

*månadskostnaden för Standard är 50 kr / omsatt miljon dock minst 799 kr / månad. 

Behöver du juridisk rådgivning?

Kontakta oss idag!

Tveka inte att höra av er till oss med era arbetsrättsliga utmaningar.