top of page

Krispaket framlagt 30 mars 2020


Det pågående virusutbrottet av covid-19 har betydande konsekvenser för svensk ekonomi och många har blivit eller riskerar att bli arbetslösa. För att lindra konsekvenserna på arbetsmarknaden presenteras nu ett krispaket för jobb och omställning.

Högst antal varsel på många år

Coronavirusets framfart fortsätter att sprida oreda och medför stora ekonomiska problem för Sveriges företagare. Arbetsförmedlingen har under mars 2020 fått in rekordmånga varsel, med de högsta siffrorna på nästan 30 år. Det har kommit in 36800 varsel, varav ungefär hälften kom in under sista veckan i mars. Vissa branscher är mer utsatta än andra, där turistnäringen, hotell- och restaurant-branschen och bemanningsföretagen är uppenbart utsatta i sammanhanget. Det kan också konstateras att det förekommer många s.k. tysta varsel, vilka är de som inte registreras eller rapporteras in någonstans. Här ingår alla ensamföretagare som måste lägga ner sin verksamhet, alla timavlönade arbetstagare som ofta är de unga, nyanlända osv. till stor del kopplade till de mest utsatta branscherna.

Det är dock i sammanhanget viktigt att poängtera att alla varsel inte leder till uppsägning

Regeringen presenterade igår, tillsammans med Liberalerna och Centern ett krispaket för jobb och omställning. Regeringen kommer att överlämna förslagen till riksdagen i en extra ändringsbudget inom kort samt i den kommande vårändrings-budgeten. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Tillfälligt förstärkt arbetslöshetsförsäkring

Mot bakgrund av det ekonomiska läget går det inte att undvika ökad arbetslöshet. Det kan konstateras att många arbetstagare står utanför arbetslöshetskassorna.

Kraven på vem som kan få a-kassa föreslås tillfälligt sänkas både vad gäller hur mycket man behöver ha arbetat och hur länge man behöver ha varit medlem i en a-kassa. Samtidigt föreslås att såväl taket som grundbeloppet i a-kassan höjs tillfälligt. De sex karensdagarna föreslås också slopas tillfälligt samtidigt som a-kassorna tillförs medel för att kunna hantera det ökade trycket på handläggning.

Mer aktiv arbetsmarknadspolitik

Ökade medel ska tillföras de arbetsmarknadspolitiska programmen och till Arbetsförmedlingen. Personer med extratjänst, nystartsjobb eller introduktionsjobb ska kunna bli förlängda med ytterligare ett år. Tiden för stöd vid start av näringsverksamhet ska ökas från sex till tolv månader. Kommuner föreslås få bidrag för att kunna anställa fler ungdomar till sommarjobb och subventionering av gröna jobb inom främst skog- och natur.

Fler platser och mer distansundervisning på universitet och högskolor

En ytterligare åtgärd för att mildra arbetslösheten är att öka antalet distanskurser och studieplatser på högskolor och universitet, så att fler kan studera samt att öka mängden sommarkurser. Fler basårskursen ska erbjudas så att arbetslösa ska kunna läsa upp behörighet för att exempelvis kunna läsa in till yrke inom vården.

Det ska vidare tillföras medel till nätbaserad utbildning, så kallad mooc (massive open online courses), som är avgiftsfri och öppen för allmänheten. Den som varslas kan genom dessa kurser snabbt påbörja kunskapsinhämtning. För att kompensera för ökad arbetsbelastning föreslås också ökade medel till Universitets- och högskolerådet samt CSN.

Fler möjligheter till yrkesutbildning i hela landet

För att så många som möjligt ska kunna utbilda sig eller vidareutbilda sig så föreslås det också att de regionala yrkesvux som finns ska kunna finansieras helt av staten, och yrkeshögskolan ska få fler platser på befintliga program samt initiera flertalet ”försökskurser”. Folkhögskolan föreslås helt finansieras av staten

För att vårdstudenter ska kunna gå in och hjälpa till i vården utan att studiemedlet minskas föreslås att fribeloppet – det vill säga det maxbelopp man får tjäna utan att det inverkar på studiemedlen - för alla som får studiemedel tillfälligt slopas under 2020.

Comments


bottom of page