top of page

Korttidsarbete för period december 2020 till september 2021

Det har varit många turer fram och tillbaka gällande vilka regler som gäller när man ska ansöka om stöd för korttidsarbete hos Tillväxtverket.

Den ursprungliga lagen från 2013 (Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete) var ju sällan tillämpad när pandemin slog till under början av 2020.


Det som vi vill lyfta just nu, är den korttidspermittering som kan ske mellan perioden 1 december 2020 - 30 september 2021 och reglerna som gäller för denna period.

Lag (2013:948) om korttidsarbete har kompletterats av Lag (2021:54) om korttidsarbete i vissa fall.


Enligt Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, gäller det enligt 18 § 1 st:

En ansökan om preliminärt stöd ska ha kommit in till handläggande myndighet inom två kalendermånader från utgången av stödmånaden. I annat fall får stöd inte lämnas för stödmånaden.


Vi får en del samtal från företag som fått avslag på sina ansökningar avseende perioden december 2020 och januari 2021. Detta då ansökningstiden började löpa i mars 2021, vilket innebär att det var då man kunde söka retroaktivt för december 2020 och framåt. Det innebär att det vid tidpunkten för ansökan har gått mer än två månader från utgången av stödmånaden.


Lag (2021:54) om korttidsarbete i vissa fall, säger dock något annat. Lagen utfärdades i februari 2021 och gäller vid korttidsarbete för stöd som avser stödmånader under perioden 1 december 2020–30 september 2021.

I lagens 15 § 1st anges:

För stödmånader under perioden 1 december 2020–30 juni 2021 ska en ansökan om preliminärt stöd, i stället för vad som anges i 18 § första stycket lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, ha kommit in till Tillväxtverket inom fyra kalendermånader från utgången av stödmånaden. I annat fall får stöd inte lämnas för stödmånaden.


Det kan alltså finnas möjligheter att överklaga ett beslut som avslagits p.g.a. att man anses ha överskridit tvåmånaders-perioden stadgad i 18 § i 2013 års lag. Det är också värt att notera att överklagandetiden är tre veckor från att man mottagit beslut från Tillväxtverket.


Vi hjälper gärna till om ni behöver biträde gentemot Tillväxtverket. Kontakta oss för mer information!

Kommentarer


bottom of page