top of page

Hemisolering för personer i samma hushåll som en smittad. Vad innebär det?

Uppdaterat: 21 okt. 2020

Smittspridningen av Covid-19 fortsätter i stora delar av Sverige.


I Stockholm har det införts hemisolering för personer i samma hushåll som en person som är konstaterad med Covid-19 viruset. Det innebär att inte heller dessa närstående får gå till arbete eller gymnasieskola när smittan konstaterats. Barn är undantagna från isoleringen. Rekommendationen är att efter fem dagar beställa ett test och återvända till arbete när man fått ett negativt provresultat.


Isoleringen är inget förbud mot att vistas ute eller uträtta nödvändiga ärenden som att besöka mataffärer eller lämna barn på skola och förskola. Allmän försiktighet ska vidtas, vilket bland annat innebär att man ska undvika tider då många personer riskerar att befinna sig på samma plats.


Den som inte kan arbeta hemifrån kan ansöka om smittbärarersättning från Försäkringskassan.


Har du funderingar kring vad det här innebär för er eller andra arbetsrättsliga frågeställningar? Kontakta oss för rådgivning!Comments


bottom of page