top of page

Har ni råkat anställa någon utan er vetskap?

Du har just avslutat en intervju med en arbetssökande. Det kändes riktigt bra och du fick en god magkänsla. Den här personen vill du gå vidare med.

Ni har diskuterat alla för anställningen relevanta saker - lön, bilförmån, startdatum etc.

Kanske uttrycker du att du vill att personen ska träffa "resten av gänget", och att "du ser fram emot att hen blir del av teamet", eller att "bara formaliteter kvar". Du säger muntligen att du ser fram emot att personen ska börja hos er.


Du träffar senare samma dag en annan person som kändes ännu bättre och som du sedermera anställer formellt. Du informerar den första personen om detta som självklart blir besviken.


Har du anställt och sedermera avskedat person ett?

Facket skickar ett krav på skadestånd på grunden att ni avskedat person ett. Du blir självklart helt chockad. Vad gäller?


Otydligheter tolkas som huvudregel till arbetstagarens fördel

Om arbetsgivaren agerar på ett sätt som gör att arbetstagaren har fog att tro att ett rättsförhållande ingåtts, så är det bindande för arbetsgivaren om denne borde insett det. Ett muntligt erbjudande om anställning är ju lika rättsligt bindande som ett skriftligt. Kanske uttryckte du dig inte exakt i orden "du är anställd", men ditt agerande och uttryck gav den anställde anledning att tro att denne blivit anställd.


Det vill säga, om man intervjuar en person, och diskuterar för tjänsten de flesta relevanta omständigheter, uttrycker sig på ett sätt som gör att den arbetssökande börjar tro att denne blivit anställd och arbetsgivaren inser att så är fallet - så åligger det arbetsgivaren att tydliggöra att anställning inte ingåtts. Om denne inte gör det - och istället för att erbjuda den arbetssökande att börja jobba hos sig - ger jobbet till någon annan, så kan det vara så att man rättsligen anses ha avskedat personen som ej fick börja jobbet.


Detta är ett exempel på händelse från verkligheten. Har arbetsgivaren erbjudit tjänsten, även om denne ångrar sig kort tid därefter - så har ett anställningsförhållande ingåtts.

Det är därför väldigt viktigt att vara noga med hur man uttrycker sig - muntliga avtal är lika bindande som skriftliga, även om det är svårare att bevisa.


Skulle detta inträffa er - hör av er till oss, så hittar vi den bästa lösningen tillsammans.


Ha ni funderingar kring anställningar i övrigt eller inom något annat område inom arbetsrätten - kontakta oss!

Commentaires


bottom of page