top of page

Skatteverket granskar förmåner

Skatteverket har meddelat att de under 2020 bland annat kommer ha extra fokus på granskning av bilar och fastigheter som ägs av företag. Deras bedömning är att 4 av 10 företag gör fel i redovisning av förmåner och att felet uppgår till ett värde av ca. 8 miljarder kronor.


De kommer ha ett extra fokus på bilar och fastigheter som har höga förmåns- och taxeringsvärden.


Bilförmån värderas enligt en särskild schablon, som bygger bl.a. på bilens nybilspris. Till nybilspriset ska läggas extrautrustning. Det finns särskilda regler för bilar som är sex år eller äldre, olika arbetsfordon, miljöbilar och bilar som använts för omfattande tjänstekörning.


Läs mer om bilförmån här och om Skatteverkets granskning här.

Comentarios


bottom of page