top of page

Företag fick betala över en halv miljon i företagsbot

Den 30 oktober 2019 skulle ett fartyg omdockas. Inhyrd personal skulle ta bort så kallade block som stöttade fartyget i flytdockan på företagets arbetsställe i Landskrona. När en av arbetstagarna startade nedmonteringen av en metallkil på ett av blocken sköts metallkilen plötsligt iväg. Den sköts iväg på grund av trycket från fartyget på blocket. Kilen träffade arbetstagarens vänstra ben. Arbetstagaren skadade sig så allvarligt att denne tvingades amputera större delen av sitt ben och var sjukskriven under en längre tid.

Företaget har nu godkänt att betala företagsboten som bestämts till 600 000 kronor genom ett strafföreläggande. Det betyder att ingen förhandling i domstol krävs.

Ansvarig åklagare i menar att arbetsgivaren genom sin oaktsamhet orsakat olyckan. Skyldigheterna som åligger en arbetsgivare enligt arbetsmiljölagstiftningen har inte uppfyllts. Man skulle inför omdockningen ha undersökt och riskbedömt arbetsmomentet, säkerställt att arbetstagarna haft tillräckliga instruktioner och information om en säker arbetsmetod. Åtgärder för att se till att trycket på blocket avlastades skulle ha gjorts före demonteringen påbörjades. Det kunde ha gjorts med hjälp av domkraft eller stöttor. Om bolaget hade gjort detta skulle olyckan med stor sannolikhet inte ha hänt.


Olyckor händer så lätt, och det är särskilt viktigt att man som arbetsgivare säkerställer så att alla anställda – även inhyrd personal, är väl införstådda med säkerhetsrutiner. Arbetar man aktivt med sitt arbetsmiljöansvar och får in rutiner vad gäller riskbedömningar och instruktionsgenomgångar, kan man kraftigt minimera riskerna för ohälsa och dödsfall på arbetsplatsen. Kontakta oss om du har frågor inom arbetsmiljö!

Comments


bottom of page