top of page

Avstämning del två senarelagd

Ni som har beviljats korttidsstöd med första stödmånad i mars ska enligt lagen om korttidsarbete göra andra avstämningen från 1 september. Tillväxtverket skjuter nu på öppningen av andra delen av avstämningen till senare i september. Exakt datum är inte fastställt, men kommer meddelas inom kort. Tillväxtverket har tidigare informerat om att du som ansökt om korttidsstöd med start i mars ska göra en andra avstämning från 1 september (den första avstämningen genomfördes i juni). Avstämning 2 är nu senarelagd till senare i september. Du kommer fortfarande ha fyra veckor på dig att göra din andra avstämning och ni kommer att få ett mejl från tillväxtverket när andra avstämningen öppnar.


Varför dröjer öppningen av andra avstämningen?

Tillväxtverket har på mycket kort tid byggt ett ansökningssystem som uppfyller kraven på användarvänlighet och rättssäkerhet. Systemet hanterar nu också en mycket stor mängd ansökningar. För att det ska gå snabbt för dig som sökt stöd att få besked och utbetalning av medel är det också viktigt att handläggningen är smidig och rättssäker. Tillväxtverket fortsätter kraftsamla och utveckla samtidigt som dom just nu hanterar den största mängden ärenden dom haft under hela stödperioden. För att andra avstämningen ska fylla alla krav och också omfatta en slutavräkning för dig som inte kommer att ansöka om mer stöd behöver dom mer utvecklingstid.

Tillväxtverket skickar ut påminnelsemejl när det är dags för dig att göra din andra avstämning.


Comments


bottom of page