top of page

Arbetsgivare eller Uppdragsgivare?

Det ligger just nu ett flertal tvister hos Arbetsmiljöverket gällande så kallade ”plattformsföretag”, alltså företag som lanserar en hemsida eller i vissa fall bara en app där utomstående ges möjlighet att annonsera och erbjuda enklare tjänster på ett eller annat sätt via deras plattform. Hit räknas företag som Foodora, Tipp Tapp, Uber osv. Arbetsmiljöverket anser att företagen ska ta sitt ansvar och ”undersöka och kartlägga sina anställdas arbetsförhållanden”. Plattformsföretagen anser dock att detta skulle vara en omöjlighet med tanke tusentals personer som finns registrerade på de olika plattformarna. Själva tanken med plattformsupplägget är att erbjuda en plats, där aktörer får marknadsföra sina tjänster på ett samlat sätt.

Arbetsmarknadsministern uppmanar nu plattformsföretagen till att ta sitt arbetsgivaransvar och att teckna kollektivavtal. Företagen själva anser sig inte vara arbetsgivare, utan agerar endast som en länk mellan två olika sidor – personerna på efterfrågan sidan och aktörerna på utbudssidan. Därför bör inte dessa företag ses som arbetsgivare, utan  ska snarare bedömas vara uppdragsgivare. Som uppdragsgivare har man ju då inte något arbetsgivar- eller arbetsmiljöansvar för tjänsteleverantörerna som aktiveras i enskilda uppdrag. Vad anser du är rätt benämning på dessa plattformsföretag, är de arbetsgivare eller uppdragsgivare? Rösta och diskutera gärna i våra sociala medier.

Yorumlar


bottom of page