top of page

Rättsskyddsförsäkring - så fungerar det

De flesta hem- och företagsförsäkringar inkluderar rättsskydd som standard.

Försäkringen kan täcka delar av ombudskostnader som uppkommer vid en tvist. Normalt sett finns ett maxbelopp på försäkringen som ligger på fem prisbasbelopp (cirka 230 000 kronor) och många försäkringar har en fast och en rörlig självrisk. Man bör undersöka villkoren i sin försäkring för att se under vilka förutsättningar rättsskyddet kan aktiveras. Normalt sett är det när det gäller en tvist som kan prövas av tingsrätt som första instans.


Det är inte meningen att förekomsten av rättsskydd i försäkringen ska leda till att man driver alla tvister till rättegång. Däremot så ska man känna trygghet i att om man verkligen behöver ekonomisk hjälp så ska man kunna få det, exempelvis för att driva in en fordran eller försvara sig om någon annan stämmer en. Oaktat försäkringsersättning kan en rättstvist bli tidskrävande och dyr och försäkringen täcker normalt ombudskostnader upp till ett visst belopp och begränsas såväl i totalkostnaden som ersättning som utgår per timma. Vissa mål såsom exempelvis småmål (där tvistebeloppet understiger ett halvt prisbasbelopp - dvs. cirka 23 000 kronor), immaterialrättsliga och arbetsrättsliga tvister, omfattas normalt inte. Här är det viktigt att läsa villkoren eller fråga er försäkringsrådgivare om hjälp.


Har ni generella funderingar kring rättsskydd är ni välkomna att kontakta oss. Har ni specifika frågor gällande försäkringsskydd vid uppkommen tvist eller vad just er försäkring omfattar, så bör ni kontakta er försäkringsrådgivare.


Vill ni veta mer om försäkringar för företag, kontakta vår samarbetspartner på Säkra.

Tel: 060 61 25 30, e-post: grupp@sakra.se

bottom of page