top of page

VÅRA PARTNERS

Vi företräder en mängd branschorganisationer och erbjuder medlemmarna ett fördjupat juridiskt stöd. 

CvZ Juridik företräder cirka 60 000 företagare genom våra anslutna branschförbund. 

Tillsammans för vi fram en stark röst i gemensamma politiska frågor. De anslutna branscherna har tillgång till delar av CVZ Juridiks service som gemensam opinionsbildning, politisk expertis, erfarenhetsutbyte och konferenslokaler. 

Vi samarbetar med en mängd branschorganisationer och erbjuder medlemmarna ett fördjupat juridiskt stöd. Kontakta oss eller föreningens kansli för mer information om vilka förmåner som gäller för er.

bottom of page