top of page

Branschföreningar och partners

Läs mer om hur vi arbetar med våra branscher

Verkstadsföretagarna

Verkstadsföretagarna arbetar tätt tillsammans med CvZ Juridik för att utveckla en arbetsgivartjänst som är anpassad till fordonsbranschens aktörer. Medlemmar i Verkstadsföretagarna har genom sitt medlemskap tillgång till kvalificerad arbetsrättslig rådgivning hos CvZ Juridik.

Verkstadsföretagarna är ett arbetsgivarstöd för medlemmar aktiva inom fordonsbranschen. Det är inom fordonsbranschen likt många andra branscher, ofta en stort brist på kunskap inom juridiken vilket leder till situationer som med rätt kunskap och stöd på plats, hade kunnat undvikas. CvZ Juridik arbetar tätt tillsammans med Verkstadsföretagarna genom att vara den juridiska leverantör som ger medlemmarna den arbetsrättsliga- och arbetsmiljörättsliga rådgivning som ingår i medlemskapet i Verkstadsföretagarna. Vill ni veta mer om Verkstadsföretagarnas arbete, läs mer här: http://www.verkstadsforetagarna.se/.

Logotyp
bottom of page