top of page

Branschföreningar och partners

Läs mer om hur vi arbetar med våra branscher

Svenska Mobilkranföreningen

Som medlem i Svenska Mobilkranföreningen har man tillgång till 1-2 timmars juridisk rådgivning per år. Vidare har man tillgång till CvZ Juridiks jurister till förmånligt pris.

Svenska Mobilkranföretagen är en branschorganisation och utgör en sammanslutning av företag med specialistkompetens för att utföra lyft med mobilkranar och andra lyftande maskiner. Föreningen har ca 90 medlemsföretag som tillsammans har omkring 900 lyftande maskiner. Som medlem i Svenska Mobilkranföreningen har man genom föreningens samarbete med CvZ Juridik tillgång till kvalificerad juridisk rådgivning och en personlig kontaktperson till rabatterat pris om ytterligare juridiskt biträde skulle krävas. Läs mer om Svenska Mobilkranföreningen här https://mobilkranforeningen.se/.

Logotyp
bottom of page