top of page

Uppsägning

Uppsägning

Vid omställning bland anställda uppkommer det ofta många frågor. Det gäller oavsett om uppsägningen sker på arbetsgivarens eller arbetstagarens initiativ. Villkoren för uppsägningar regleras i Lagen om anställningsskydd, LAS och i många fall finns särskilda regleringar i kollektivavtal.

Att genomföra en uppsägning av anställd personal kan vara krångligt och det är viktigt att det sker på rätt sätt. Det finns en del formalia som man behöver känna till som arbetsgivare.

Uppsägningstid och rättigheter och skyldigheter skiljer sig åt om uppsägningen sker på den anställdes initiativ, beror på arbetsbrist och omorganisation eller om det beror på personliga skäl och avsked.

En uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara skriftlig och det är en rekommendation att även uppsägningarna på egen begäran ska vara skriftlig. I många fall kan det vara bra att nyttja en mall för uppsägningsavtal för att säkerställa att formalia finns med.

Provocerad uppsägning

Uppsägning föräldraledig

Saklig grund för uppsägning och avsked

Egen uppsägning

 

Avslut av provanställning

Det är kallas ofta lite vilseledande att man gör en uppsägning av en provanställning. Det stämmer inte riktigt med hur LAS reglerar anställningsskyddet för anställda med provanställning då dessa inte sägs upp utan avslutas. Det kan uppfattas som ordvrängeri men det finns en väsentlig skillnad då uppsägningar förutsätter att det finns sk. Saklig grund. Något krav på saklig grund för avslut av provanställningar finns inte.

Uppsägning arbetsbrist

 

Uppsägning Personliga skäl

 

Avsked

 

Uppsägningstid

Hur lång uppsägningstid en anställd har beror i de flesta fall på hur länge personen varit anställd. Ju längre anställningstid desto längre uppsägningstid, om inte uppsägningen sker på egen begäran från den anställde.

Uppsägningstider regleras i LAS och särregleringar kan i vissa fall förekomma i kollektivavtal. 

Enligt LAS gäller:

Egen uppsägning

Oavsett anställningstid

1 månad

Uppsägning från arbetsgivaren

Avslut av provanställning

två veckor

Anställningstid understigande 2 år

1 månad

Anställningstid mellan 2 år - 4 år

2 månader

Anställningstid mellan 4 år - 6 år

3 månader

Anställningstid mellan 6 år - 8 år

4 månader

Anställningstid mellan 8 år - 10 år

5 månader

Anställningstid överstigande 10 år

6 månader

Avsteg från aktuell uppsägningstid i LAS görs i vissa i kollektivavtal, det gäller både i kollektivavtal för tjänstemän så som Unionen, Ledarna, Akavia och Sveriges ingenjörers avtal och kollektivavtalen för LO förbunden så som IF Metall, Transport och Handels. Det är därför alltid en rekommendation att kontrollera vad som gäller i aktuellt fall om uppsägningstiden regleras i kollektivavtalen. I många fall är den uppsägningstid som viss anställningstid ger rätt till samma som i LAS men att t.ex. förlängd uppsägningstid gäller för vissa anställda eller att tidsperioden för avslut av provanställning skiljer sig.

Uppsägningstiden regleras i de flesta fall av anställningstiden men även anställningsformen kan ha 

 

Dispositiv till viss del

 

Mallar och blanketter

Egen uppsägning

Behöver du juridisk rådgivning?

Kontakta oss idag!

Tveka inte att höra av er till oss med era arbetsrättsliga utmaningar. 

bottom of page