top of page

Acerca de

VUXENUTBILDNING Course

Kursvillkor

Vi tillämpar allmänna villkor för våra tjänster. Nedanstående villkor gäller för våra kurser och utbildningar.

Kontakta oss för information om tidigare versioner.

 • Betalning.
  Betalningsvillkor är 10 dagar från fakturadatum och fakturering sker innan kurstillfället. Vid betalning efter förfallodatum utgår påminnelseavgift samt dröjsmålsränta.
   

 • Avbokning.
  Kursanmälan kan avbokas fram till 30 dagar före kurstillfället. Avbokning sker till juridik@cvz.se. Vid avbokning senare än 30 dagar innan kurstillfället debiteras full avgift. 
   

 • Livesänd utbildning.
  Vid bokning av någon av våra webinar skickas en länk ut innan livetillfället. En inspelad version finns tillgänglig i upp till 7 dagar efter kurstillfället. 
   

 • Fysisk utbildning.
  Du deltar på utbildningen i angiven lokal. Vid vissa kurstillfällen erbjuds digitalt deltagande. Önskar du vid sådant tillfälle byta till digitalt deltagande ska detta meddelas senast två arbetsdagar innan kurstillfället. 
   

 • Kursdatum. Datum för kurstillfället kan komma att ändras vid behov. CvZ Juridik meddelar kursdeltagare snarast möjligt. Omkostnader som uppstår med anledning av eventuella ändringar ersätts inte. 
   

 • Inställd kurs.
  CvZ Juridik förbehåller sig rätten att ställa in kursen. Omkostnader med anledning av inställd kurs ersätts inte. 
   

 • Kallelse.
  Det åligger beställaren att tillse att CvZ Juridik har tillgång till korrekta uppgifter för att kallelse ska kunna skickas. Kallelse skickas ut till angivna kontaktuppgifter före kurstillfället. 
   

 • I övrigt tillämpas CvZ juridiks allmänna villkor. 

bottom of page