top of page
Kollektiavtalshjälpen | CvZ Juridik

Kollektivavtalshjälpen

Kollektivavtal - hängavtal
Rådgivning och stöd

Över 60% av sveriges företag har inte kollektivavtal

​Den arbetsrättsliga lagstiftningen i Sverige är inte särskilt omfattande. Istället har ansvaret för hantering av regleringarna kring anställningsvillkor och rättigheter och skyldigheter i anställningen, genom avtal lämnats åt arbetsmarknadens parter. Det kan handla om villkor så som rätt till tjänstepension, rätt till övertidsersättning och minimilön.

Trots att så mycket lämnas åt marknaden själv att reglera har över 60% av svenska företag inte tecknat kollektivavtal. Många av svenska företag har inte anställda och de som har anställda men som saknar kollektivavtal förhåller sig i många fall till en norm eller till ett specifikt kollektivavtal.

Alexander Clomén och  Vanessa von Zweigbergk Vanessa von Zweigbergk, CvZ Juridik

CvZ Juridiks jurister har stor kunskap inom kollektivavtalsrätt och har erfarenhet av rådgivning kring kollektivavtal inom både industribranscher och tjänstemannaverksamhet. Vi kan hjälpa er att teckna hängavtal genom fullmakt, tolka bestämmelser i kollektivavtalet, rådge och/eller bistå er i förhandlingar med det lokala facket – oavsett om det gäller frågor om intjänande av arbetstidsförkortning eller en konkret uppsägningssituation.

 

Det spelar ingen roll om ni är medlemmar i en arbetsgivarorganisation och kanske fått ett svar men vill ha en "second opinion", eller om ni står ensamma med ett tecknat hängavtal och därmed är uteslutna från arbetsgivarorganisationernas rådgivning. Vi finns här för dig.

Läs mer om oss som arbetar på CvZ Juridik, vi har har alla olika utbildning, erfarenheter och spetskompetenser, tillsammans har vi skapat ett enormt starkt team som står bakom dig och din verksamhet.

Signing a Contract

Jag behöver rådgivning gällande kollektivavtal eller hängavtal.

Tack för ditt medelande, vi hör av oss!

  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page