top of page

BRANSCHJURIDIK

Juridik anpassad efter branschens behov och förutsättningar

Våra jurister har erfarenhet av att jobba med ett flertal branschorganisationer inom både tillverkande industri och tjänstesektorn.

Det innebär att det finns en förståelse och kunskap olika branschers behov skiljer sig åt. Det man kan konstatera är dock att branscherna har en sak gemensamt och det är behovet av branschspecifik juridisk rådgivning.

 

Det är här CvZ kommer in som given rådgivare, både för branschorganisationen som sådan, men även för branschorganisationens medlemmar.

 

Hur ofta ska de allmänna villkoren uppdateras?

Vad innebär skrivelsen om felansvar i branschens allmänna leveransbestämmelser?

Vad händer om man i avtalen inte observerar sitt tredjemansansvar?

Kan man ha bestämmelser i det egna avtalet som skiljer sig från branschens leveransvillkor?

Vi hjälper bland annat till med:

  • Tolkning av allmänna leveransvillkor och bestämmelser.

  • Upprättande och granskning av avtalshandlingar.

  • Stöd och ombudskap vid tvist.

  • Organisations- och föreningsjuridik, stadgar och frågor om medlemskap.

  • Struktur och frågor om försäkringsskydd och ansvarsfrågor.

Behöver du juridisk rådgivning?

Kontakta oss idag!

Tveka inte att höra av er till oss med era arbetsrättsliga utmaningar. 

bottom of page