top of page

Upphovsrätt

Tid och plats

27 okt. 09:30 – 11:00

Webbsändning

Om evenemanget

Enligt lag äger som huvudregel den som har skapat någonting rättigheten till verket. I vissa situationer kan rättigheten istället tillfalla någon annan, till exempel en arbetsgivare, kund eller en uppdragsgivare. Med andra ord finns situationer där det kan föreligga oklarheter gällande vem som äger den immateriella rätten.

Målsättningen med detta seminarium är att deltagaren ska erhålla grundläggande kunskap om upphovsrättens viktigaste spörsmål samt vid oklarheter kunna ta beslut om när det finns ett behov av att söka juridisk hjälp.

Välkommen att anmäla dig till CvZ Juridiks frukostföreläsning som hålls i samarbete med Polymercentrum.

Kursbeskrivning

Under detta frukostseminarium går vi igenom den allra mest grundläggande regleringen om upphovsrätt. Vi lyfter problemen som finns inom plastindustrin och ger förslag på hur man kan tänka avseende upphovsrätten och vem som omfattas av regleringen.

Vi går igenom:

· Grundläggande lagstiftning

· Upphovsrätt i relation arbetsgivare och arbetstagare

· Plastbranschens utmaningar och problem

· Skillnaden mellan den ekonomiska rätten och den immateriella rätten

Målgrupp

Seminariet är framtaget för att vara till nytta för alla som har produktion i sin verksamhet eller för den som behöver grundläggande kunskap om upphovsrätten.

Seminariet sänds digitalt och talare är Alexander Clomén från CvZ Juridik.

Biljetter

  • Digitalt deltagande

    Länk till seminariet skickas till den anmälda eposten dagen innan seminariet.

    0,00 kr

Totalt

0,00 kr

Dela detta evenemang

bottom of page