top of page
Arbetsmiljöarbete; Hur man arbetar med 'SAM'?
Arbetsmiljöarbete; Hur man arbetar med 'SAM'?

Arbetsmiljöarbete; Hur man arbetar med 'SAM'?

Vad betyder SAM – systematiskt arbetsmiljöarbete? Hur jobbar man med det i praktiken? Vi går igenom grunderna i arbetsmiljöansvaret som åvilar alla arbetsgivare.

Registrering är stängd
Se andra evenemang

Tid och plats

15 feb. 2022 09:00 – 10:00

Webbinar

Om evenemanget

Vad betyder SAM – systematiskt arbetsmiljöarbete?  Hur jobbar man med det i praktiken? Vi går igenom grunderna i arbetsmiljöansvaret som åvilar alla arbetsgivare.  ​​​​​​​Vi kommer bland annat gå igenom vad SAM-ansvaret i praktiken innebär och hur man bäst jobbar med framtagande och efterlevande av rutiner och säkerhetsföreskrifter, och hur man ska hantera personal som inte följer dessa. ​​​​​​​ Under detta en timme långa webinarium går våra jurister igenom vikten av att ha ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Vi pratar om  vilka arbetsmiljöregler som är viktiga att tänka på utifrån ett SAM-perspektiv och vikten av samverkan. ​​​​​​​Under tiden har ni möjlighet att ställa frågor till juristerna i chatten, så att ni kan få den kunskap och verktyg ni behöver för att klara de mest grundläggande kraven i arbetsmiljölagstiftningen.​​ Ni som hade velat delta, men har svårt att få till det med tiden, registrera er anmälan för att få tillgång till en repris under 7dagar.  ​​​​​​​Seminariet hålls utan kostnad. ​​​​​​​ Vi kommer bland annat gå igenom

  • Regler som har betydelse för arbetsmiljön, hur skapar man ett hållbart arbetsmiljöarbete utifrån den gällande lagstiftningen?
  • Åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall - lär er hur man ska arbeta med riskbedömningar och åtgärdsplaner, vilka rutiner som ska finnas på plats m.m.
  • Roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet -  vem ser till att policyn följs, och vems ansvar är det när det inte fungerar.​​​​​​​

Dela detta evenemang

bottom of page