VÅRA KOMPETENSOMRÅDEN

Affärsjuridik

ENTREPRENADRÄTT

Arbete inom entreprenad ställer ofta stora krav på parterna och de överenskommelser som träffas. 

TIll skillnad från många andra affärsområden regleras de entreprenadsrättsliga villkoren inte i huvudsak genom lag. Istället finns det en mängd allmänna leveransvillkor som normalt tillämpas.

Anledningen till det är flera. Entreprenadens upplägg med ofta många inblandade parter med generalentreprenör och underentreprenörer i flera led. Ofta tydligt avgränsade i sitt uppdrag med att ansvar för enskilda delar men där arbetsflödet ställer stora krav för att inte andra inblandade parter ska påverkas av andras förseningar.

Entreprenaden påverkas också i stor utsträckning av beställningar, underlag, ändringar och tilläggsarbeten (ÄTA-arbeten) och standarder.

Allmänna leveransvillkor:

De allmänna leveransvillkoren som tillämpas inom bygg är viktiga att känna till och påverkar i princip alla som arbetar inom entreprenad.

AB 04
Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

Avsedda att användas vid entreprenader där beställaren ansvarar för projektering och entreprenören för utförande (utförandeentreprenader).

ABT 06
Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten

Avsedda att användas vid entreprenader där entreprenören i förhållande till beställaren ansvarar för projektering och utförande (totalentreprenader).

AB-U 07
Allmänna bestämmelser för underentreprenader i utförandeentreprenader

Tillägg till AB 04 som avser förhållandet mellan underentreprenör och dennes uppdragsgivare.

ABT-U 07
Allmänna bestämmelser för underentreprenader på totalentreprenad

Tillägg till ABT 06 som avser förhållandet mellan underentreprenör och dennes uppdragsgivare.

RÄCKE 18
branschspecifikt tillägg till AB-U 07/ABT-U 07 

Branschspecifika tillägg och ändringar för räckesentreprenader avsedda att användas tillsammans med AB 04 OCH AB-U 07/ABT 06 och ABT-U 07.

ABK 09
Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag

Avsedda att användas vid konsultuppdrag inom arkitekts- och ingenjörsverksamhet samt vid uppdrag om t.ex. utredningar, projektledning, byggledning och besiktning.

ABM 07
Allmänna bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet

Avsedda att användas för upphandling och köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet.

LR06 formulär

Ersättningsgrunder för kontraktsarbeten och ÄTA-arbeten på löpande räkning

Våra tjänster:

Vi biträder och stöttar företag i entreprenadrättsliga frågor. Med en gedigen erfarenhet och kunskap om entreprenad och tvister med anledning av bygg, konstruktion och övrig entreprenad.

Vi bistår med utbildning, rådgivning och ombudsarbete. 

E-post: juridik@cvz.se

Tel: 08-86 54 88

Serviceavtal

Företag som har ett serviceavtal via oss har en tillgång till löpande rådgivning av kompetenta jurister som har god erfarenhet av att stötta i avtalsfrågor kopplade till bland annat tillverkningsavtal.

Som en jurist i rummet intill.

Kontakta oss för mer information.

Behöver du juridisk rådgivning?

Kontakta oss idag!

Tveka inte att höra av er till oss med era affärsjuridska utmaningar. 

CvZ Juridik logo

 

Tel: 08-86 54 88
Brännkyrkagatan 49,
118 22 Stockholm

E-post: juridik@cvz.se
Orgnr: 559272-6201

Vi underlättar hanteringen av företagens juridiska utmaningar i stort. Det gör vi genom att fungera som er bolagsjurist på distans och tillhandahålla juridiska paketlösningar på bästa möjliga sätt. På så sätt kan och vill vi - till skillnad från traditionella advokater, arbetsgivarorganisationer och jurister - arbeta närmare våra klienter. ​ Som en juristfunktion i rummet intill.

Om CvZ Juridik AB
 

© 2021 Alla rättigheter reserverade Allmänna villkor Integritetspolicy


Följ vårt arbete på:

  • Vit Facebook Ikon
  • Vit Twitter Ikon
  • Vit Edin Ikon