top of page

UTBILDNINGAR INOM
Entrepenadrätt

Entreprenadrätten är en del av specialavtalsrätten. Entreprenadjuridik – eller entreprenadrätten som det också kallas, är en särskild del av standardavtalsrätten med vissa inslag av lagstiftning inom exempelvis upphandling. Förutom avtalslagen så är det standardavtalen som är framträdande inom detta område genom AB04, ABT 06, ABTU 07, ABM 07 m.m.
Dessa avtal är tänkta att ligga till grund för de ofta stora entreprenadkontrakten som sluts mellan beställare och entreprenör.

Vi erbjuder både kortare webbinarium och längre kurser inom entreprenadjuridik.

Exempel på aktuella kurser inom entreprenadjuridik vi erbjuder:
 

Grundkurs AB04 och ABT 06 

  • Grundläggande genomgång av de viktigaste bestämmelserna i AB 04 och ABT 06 (exempelvis kontraktets omfattning, ändrings- och tilläggsarbeten, hinder och störningar, garantitider, fel och ansvarsfrågor, ekonomi och besiktning m.m)

  • Översiktlig genomgång av särskilt viktiga skillnader i ABT 06; åtagandets omfattning, ändrings- och tilläggsarbeten och garantitider m.m.

 

Särskilt om AB04/ABT 06 kap 6 § 3 

  • Om entreprenörs möjligheter att få till stånd en kostnadsändring trots att det är avtalat fastpris utan indexering – en fråga som varit aktuell under pandemin med anledning av de kraftigt ökande material- och råvarupriserna.

Behöver du juridisk rådgivning?

Delta på en utan våra utbildningar online redan nu, har du ett serviceavtal med oss kan du ta del av våra tidigare seminarium inom ämnet när du är inloggad.

bottom of page