top of page

UTBILDNINGAR INOM
Arbetsmiljö

Arbetsmiljörätten kan för många upplevas diffus och svår att greppa. Vad ska man konkret göra för att hålla inspektörerna från Arbetsmiljöverket nöjda? Hur arbetar man aktivt med arbetsmiljön för att säkerställa hälsa och välmående på arbetsplatsen?

 

Vi erbjuder utbildningar vars syfte är att konkretisera arbetsmiljön så att man som arbetsgivare vet hur man ska göra. Oavsett om ni redan aktivt arbetar med arbetsmiljön eller om ni undrar var man ska börja, så är våra kurser rätt för er.

 

Vi erbjuder webbinarium och kurser inom ämnen såsom:

 

  • SAMarbete – en praktisk vägledning gällande hur man bäst arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete

  • Arbetsmiljöarbete för chefer, HR och skyddsombud

  • Organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken

  • Hur ska man uppnå samverkan?

Behöver du juridisk rådgivning?

Delta på en utan våra utbildningar online redan nu, har du ett serviceavtal med oss kan du ta del av våra tidigare seminarium inom ämnet när du är inloggad.

bottom of page