top of page

UTBILDNINGAR INOM
Affärsjuridik

Affärsjuridiken är ett samlingsnamn för den del av civilrätten som rör företagande och bolag. Rättsområden som bolagsrätt, miljörätt, fastighetsrätt räknas hit, och det gör även arbetsrätten. Generellt kan sägas att frågor som rör ett bolags verksamhet, affärsliv och handel faller inom det affärsjuridiska området.

 

Vi erbjuder såväl kortare webbinarium som längre kurser som avhandlar många frågor inom affärsjuridikens område, såsom

 

  • Att äga och driva ett bolag – allt från aktieägaravtal till verksamhetens praktiska drift

  • Aktiebolagets styrande organ – vi går igenom aktiebolagslagen på grundläggande nivå och förklarar relevanta termer som bolagsordning, årsstämma, styrelsens ansvar etc.

  • Ansvarsgenombrott styrelse – när och i vilka situationer kan styrelseledamöterna bli personligt ansvariga?

bottom of page