top of page

Acerca de

VUXENUTBILDNING Course

TERMS AND CONDITIONS

We apply general terms and conditions for our services. The following conditions apply in connection with assignments that we start on 17 September 2020 or later.

Contact us for information on previous versions.

 • Betalning.
  Betalningsvillkor är 10 dagar från fakturadatum och fakturering sker innan kurstillfället. Vid betalning efter förfallodatum utgår påminnelseavgift samt dröjsmålsränta.
   

 • Avbokning.
  Kursanmälan kan avbokas fram till 30 dagar före kurstillfället. Avbokning sker till juridik@cvz.se. Vid avbokning senare än 30 dagar innan kurstillfället debiteras full avgift. 
   

 • Livesänd utbildning.
  Vid bokning av någon av våra webinar skickas en länk ut innan livetillfället. En inspelad version finns tillgänglig i upp till 7 dagar efter kurstillfället. 
   

 • Fysisk utbildning.
  Du deltar på utbildningen i angiven lokal. Vid vissa kurstillfällen erbjuds digitalt deltagande. Önskar du vid sådant tillfälle byta till digitalt deltagande ska detta meddelas senast två arbetsdagar innan kurstillfället. 
   

 • Kursdatum. Datum för kurstillfället kan komma att ändras vid behov. CvZ Juridik meddelar kursdeltagare snarast möjligt. Omkostnader som uppstår med anledning av eventuella ändringar ersätts inte. 
   

 • Inställd kurs.
  CvZ Juridik förbehåller sig rätten att ställa in kursen. Omkostnader med anledning av inställd kurs ersätts inte. 
   

 • Kallelse.
  Det åligger beställaren att tillse att CvZ Juridik har tillgång till korrekta uppgifter för att kallelse ska kunna skickas. Kallelse skickas ut till angivna kontaktuppgifter före kurstillfället. 
   

 • I övrigt tillämpas CvZ juridiks allmänna villkor. 

bottom of page