top of page

Industry associations and partners

Read more about how we work with our industries

Svensk Branschutveckling - SVBU

SvBU samarbetar med CvZ Juridik genom att därigenom kunna erbjuda anknutna branscher juridisk rådgivning till förmånligt pris.

SvBU utvecklar anpassade lösningar utifrån den specifika branschorganisationens behov. Vissa organisationer behöver enbart biträde med ekonomi, medan andra vill förlägga hela sitt kansli hos SvBU. Tillsammans med CvZ Juridik kan SvBU erbjuda branscherna juridik som del av medlemskapet hos branschen. Antingen vill man kunna erbjuda omfattande juridisk rådgivning inom medlemskapet, eller så vill man knyta till sin en preferred partner. CvZ Juridik anpassar sitt erbjudande och biträfe helt i enlighet med vad SvBU och aktuell bransch efterfrågar. Läs mer om SvBU här: https://www.svbu.se/.

Logotyp
bottom of page