top of page

Industry associations and partners

Read more about how we work with our industries

Branschkansliet

Branschkansliet kan genom sitt samarbete med CvZ Juridik erbjuda tillhörande branschers medlemmar en juridisk kontaktperson och möjlighet att få tillgång till CvZ Juridiks kvalificerade juridiska rådgivning till rabatterat pris.

Branschkansliet fungerar som knutpunkten mellan företag och samhälle för 30 olika branschföreningar. Branschkansliets uppgift är att organisera och administrera verksamheten för branschorganisationer.
Branschkansliet erbjuder medlemmarna marknadsstatistik, för specifika branschen juridisk expertis och utbildning i olika aktuella ämnen. Dessutom har man möjlighet att få tillgång till CvZ Juridiks kvalificerade rådgivning inom allmän affärsjuridik och arbetsrätt. Som medlem i någon av till Branschkansliet anslutna branscher kan man få biträde av CvZ Juridiks jurister till rabatterat pris. Vill du veta mer om Branschkansliet och deras branscher läs mer här: https://www.branschkansliet.se/.

Logotyp
bottom of page