top of page

Coworker

The team at CvZ Juridik 

Jan Rudblad

Senior Partner & Advisor

Jan Rudblad är en av Sveriges mest erfarna arbetsrättsjurister med över 40 års erfarenhet av arbetsrätt, kollektivavtalsrätt och allmän affärsjuridik.

Jan har ansvarat för en mängd kollektivavtal, besitter en enorm erfarenhet gällande hantering av komplicerade arbetsrättsliga frågor och har varit med och utvecklat banbrytande lösningar inom kollektivavtalsområdet.

Han har utöver detta stor erfarenhet av att arbeta med och stötta en mängd branschorganisationer gällande såväl branschfrågor som föreningarnas löpande verksamheter.

Janne arbetar idag som senior rådgivare inom organisationen och utgör ett stöd genom hela verksamheten.

Jan Rudblad

Contact me

bottom of page