top of page

Coworker

The team at CvZ Juridik 

Benny Söderqvist

Marknad

Benny har många års erfarenhet av företagande både som anställd vd och filialchef, samt även som vd och huvudägare i två företag. Benny har genom en lång karriär lärt sig vikten av ett bra juridiskt stöd för en väl fungerande verksamhet.

Benny har också stor erfarenhet av att arbeta med föreningar och organisationer och han är skicklig gällande att hitta optimerade lösningar för juridiska tjänster kopplade till branschorganisationer.

Benny Söderqvist

Contact me

070 - 880 02 75

bottom of page