top of page

SÖKRESULTAT

193 objekt hittat för ""

Andra sidor (57)

 • FAQ | CvZ Juridik

  VAD GÖR CvZ JURIDIK Vanligt förekommande frågor FAQ - Vanligt förekommande frågor Här samlar vi de vanligaste frågorna som vi får in och uppdaterar sidan löpande. Har du någon fundering som du inte hittar svar på? Testa sökfunktionen nedan till höger eller kontakta oss så hjälper vi dig. Söker du juridiska tips? På vår blogg publicerar vi regelbundet juridiska nyheter, tolkningar av nya regelverk och tips. Gå direkt till nyheterna! Behöver du juridisk rådgivning? Tveka inte att höra av er till oss med era arbetsrättsliga utmaningar. Kontakta oss idag!

 • Affärsjuridik - Rådgivning & Stöd | CvZ Juridik

  AFFÄRSJURIDIK Rådgivning och stöd vid affärsjuridiska utmaningar Inom företagandet förekommer ständigt en rad juridiska utmaningar, stora som små, som måste hanteras löpande. Våra jurister har stor erfarenhet av att hantera juridiska frågeställningar inom det affärsjuridiska området. Vi arbetar pragmatiskt och lösningsorienterat med våra klienters affärsintressen i fokus vilket innebär att vi kan erbjuda kostnadseffektiva lösningar. Vi kan bistå med upprättande och/eller granskning av kommersiella avtal såsom sekretessavtal, internationella leveransvillkor, aktieägaravtal, äganderättsförbehåll, licensavtal och dylikt. Genom vår juridiska servicetjänst kan våra klienter till en konkurrenskraftig låg fast årlig kostnad erhålla juridiskt stöd vilket medför att riskerna för fel eller tids och kostnadskrävande utmaningar minskar avsevärt. Ni väljer själva vilken omfattning ni har behov av och hur mycket stöd ni vill ha. Se våra prismodeller här. Vi hjälper bland annat till med: Granskning och tolkning av avtal. Upprättande av avtalshandlingar. Stöd och ombud vid tvist. Agera som bollplank inför viktiga avtalsförhandlingar. Mallar och lathundar. Behöver du juridisk rådgivning? Kontakta oss idag! Tveka inte att höra av er till oss med era affärsjuridiska utmaningar. Våra tjänster ska tillhandahålls på ett pragmatiskt och tillgängligt sätt, för såväl stora och etablerade företag som för mindre snabbt växande bolag. Kontakta oss Senaste nytt om affärsjuridik Jul 2022 – moms och avdrag vid julgåvor och julbord till anställda samt representation till kunder 7 nov. 2022 Stöd till företag för ökade kostnader till följd av brexit 19 apr. 2022

 • Webbutbildning | CvZ Juridik

  WEBBUTBILDNING Juridiska kurser och utbildningar - När du vill Juridiska tjänster har aldrig varit så lättillgängligt Våra juridiska kurser och utbildningar är tillgängliga dygnet runt, när du själv har möjlighet! ​ På denna sida har vi samlat en del inspelningar från våra populäraste webbinarium som vi kontinuerligt genomför för branschanslutna företag och kunder med serviceavtal hos oss. För att ta del av repriserna behöver du vara inloggad. Kontakta oss för mer information om våra tjänster. Om du saknar något ämne, detta är ett växande bibliotek och vi tar gärna upp aktuella frågor och svarar på dessa direkt under våra webbinarium. Prenumerera Logga in Arbetsrätten efter corona Prenumerera Facebook Twitter Pinterest Tumblr Kopiera länk Länk kopierad Sök videoklipp... Alla kategorier Alla kategorier Arbetsmiljö Arbetsrätt Nu spelas Arbetsrätten efter corona $ 38:18 Nu spelas Arbetsmiljöarbete - Hur man jobbar med SAM $ 39:04 Nu spelas Förhandlingsskyldighet $ 42:32 Nu spelas Arbetsbrist steg för steg $ 39:29 Vill du bli företagets egna juridiska expert? Vi erbjuder juridiska kurser online (inkl kursmaterial, diplom) inom områdena; arbetsrätt, affärsjuridik och branschjuridik från endast 499kr I vårt serviceavtal plus ingår deltagande på samtliga utbildningar online helt kostnadsfritt. Kontakta oss för mer information. Kontakta oss

Visa alla

Blogginlägg (97)

 • Hantera ärenden hos Kronofogden

  De flesta företag hamnar förr eller senare i en situation när en kund av en eller annan anledning inte betalar en faktura. Den här artikeln benar ut vad det innebär att ett ärende hamnar hos Kronofogden oavsett om någon har ett krav om betalning gentemot dig eller om det är du som har ett krav om betalning att rikta mot någon annan. Obetalda fakturor Anledningen till att en faktura inte betalas eller betalas i tid kan vara många, bland annat kan det föreligga fel på själva fakturan som gör att mottagaren inte vill betala eller så kan det vara fel i själva leveransen av en vara eller tjänst. Ytterligare en anledning kan vara att betalningsmottagaren helt enkelt glömt att betala eller inte har tillräckligt med likvida medel för betalning. Oavsett anledning kan situationen vara besvärlig för fakturautställaren. Detsamma kan gälla ifall att det är du som inte vill betala en faktura. Vad som är viktigt att tänka på är att det måste föreligga rättslig grund för att bestrida en faktura och därför inte betala den. Läs gärna mer om vad rättsverkningar av en bestridd faktura innebär här Betalningsföreläggande Kronofogdens uppdrag går kortfattat ut på att vara behjälpliga i sådant fall när en person eller ett företag vill ha betalt för en förfallen faktura och därför ansöker om betalningsföreläggande. Ett betalningsföreläggande är ett krav om betalning med anledning av en förfallen faktura som den som ansöker vill ha hjälp med att få betalt för. Kronofogdemyndigheten är således den myndighet som har i uppdrag att hjälpa den som inte har fått betalt samt att ge råd och stöd till den som ska betala. Å ena sidan hjälper Kronofogden dig som fått ett krav om betalningsföreläggande att handskas med kravet. Om du har fått ett krav eller föreläggande om betalning är innebörden att det finns en fordran som den som ansöker vill ha betalt för. Kronofogden tar inte ställning till huruvida kravet är rätt eller fel. Är fallet sådant att du anser att det är ett felaktigt krav behöver du därför bestrida kravet i rätt tid. Om ett bestridande inte inkommer till Kronofogden innebär det att de kan komma att hantera kravet som om kravet är rätt och ett beslut om skyldighet att betala kan fastställas. Det är således viktigt att svara på ett krav om betalningsföreläggande oavsett huruvida du anser att det är rätt eller fel. Å andra sidan hjälper Kronofogden dig som har ett krav gentemot någon att få betalt för en förfallen faktura. Om du har fått ett beslut från Kronofogden kan du ansöka om hjälp med att driva in skulden. Sammanfattningsvis Kronofogdemyndighetens uppdrag är dubbelt och den hanterar både situationer där någon vill få betalt och när någon ska betala. Ifall att det föreligger ett krav om betalningsföreläggande som du som mottagare anser felaktigt måste du bestrida kravet. Innebörden av ett bestridande av kravet om betalningsföreläggande är att Kronofogden inte kan fatta beslut om skyldighet att betala och det blir istället upp till domstolen att avgöra huruvida kravet är riktigt eller ej. Våra jurister hjälper Er gärna med frågor som berör obetalda fakturor eller krav om betalningsföreläggande. Kontakta oss här.

 • Riskfyllda arbetsplatser – Arbetsmiljöverket inspekterar farliga och riskfyllda arbetsmiljöer

  Arbetsmiljöverket arbetar systematiskt med att inspektera branscher för att kontrollera att arbetsgivare förebygger arbetsmiljörisker. Under fyra år har Arbetsmiljöverket inspekterat arbetsmiljön hos cirka 5 000 arbetsgivare och kommit fram till att det i 8 av 10 fall föreligger arbetsmiljöbrister. I år har Arbetsmiljöverket extra fokus på olycksdrabbade och riskfyllda branscher. Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för att arbetstagare inte skadas eller far illa på arbetet. Många av de företag vi på CvZ juridik arbetar tillsammans med omfattas av grupperingen som Arbetsmiljöverket fokuserar extra på, det handlar bland annat om företag inom bygg och entreprenad, fordonsbranschen, verkstadsindustrin och den tillverkande industrin. Vi stöttar dessa företag bland annat genom rådgivning, information och utbildning. Med anledning av den höga risken har Arbetsmiljöverket publicerat ett självskattningsverktyg för både anställda samt den som är ansvarig för arbetsmiljön och säkerheten i verksamheten. I självskattningsverktyget kan företag få hjälp med att skapa en överblick av arbetet med säkerhetskulturen och identifiera var åtgärder behövs redan innan en kontroll görs. Självskattningsverktyget består av ett antal påståenden. Den som gör enkäten ombeds att ta ställning till påståendena och avgöra hur väl de stämmer in på vissa delar av arbetsmiljön på arbetsplatsen. Tanken med det här självskattningsverktyget är att få en ögonblicksbild av säkerhetsklimatet och utifrån det få förslag på förbättringsområden för arbetet med företagets säkerhetskultur. Begreppet säkerhetskultur kan vara lite förvirrande och otydligt, beskrivningen lyder enligt följande; “Säkerhetskulturen i en organisation är de individ- och gruppnormer, attityder, uppfattningar, kompetenser och beteendemönster som avgör engagemanget i säkerhetskulturen.” Sammanfattningsvis ska förstås att säkerhetskultur främst är hur saker och ting görs på din arbetsplats. Att ändra en organisations säkerhetskultur kan vara svårt, säkerhetskulturen är dock en mycket viktig del i ett övergripande hälso- och säkerhetsarbete och är således avgörande för framgången för alla hälso- och säkerhetsrelaterade prestationer. För att förändra attityder, beteenden och normer hos verksamhetens anställda krävs riktade insatser varför fler och fler företag aktivt med arbetsmiljöcertifiering som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Du kan antingen välja att göra skattningen ensam eller att skicka ut den till hela arbetslaget för att sedan få en samlad bild. När självskattningen är genomförd får du en sammanställning av svaren och förslag på förbättringsområden för er säkerhetskultur. Andra delar av säkerhetskulturen kan också behöva utvecklas, oavsett vilka prioriteringar som föreslås från självskattningens resultat. Arbetsgivaren har alltid ansvaret för arbetsmiljön och att följa de regler som gäller den egna verksamheten, inbegripet arbetsmiljölagen och föreskrifter under den. Vid en inspektion kan Arbetsmiljöverket komma att ställa krav på alla områden, inklusive sådana som i resultaten av självskattningen har markerats som bra. För att lära dig mer om hur du arbetar med säkerheten på din arbetsplats erbjuder CvZ Juridik just nu en heldagsutbildning i det viktiga arbetsmiljöarbetet. Anmäl dig till kursen Arbetsmiljöansvar för chefer, skyddsombud & HR och skapa goda förutsättningar att klara gällande arbetsmiljökrav för din verksamhet.

 • Företagsekonomi - Detta gäller för 2023

  Vill du ha ekonomikoll? Det är alltid viktigt att ha kontroll på ekonomin, både för företagare och enskilda. CvZ Juridik har sammanställt aktuell ekonomifakta för 2023 där vi bland annat presenterar vilka skattesatser som är bra att känna till, vilken ersättning som ska utgå för till exempel traktamente samt milersättning eller vilka avgifter du kan ha rätt att lägga på en faktura då kunden inte betalar i rätt tid. Läs artikeln nedan så har du koll på det viktigaste inför det nya året. Lönerevision 2023 Kollektivavtalen som förhandlades 2020 gällde som regel fram till och med april 2023. Det innebär att avtalsrörelsen pågår och nya kollektivavtal kommer att vara klara innan sommaren 2023. Vilka procent som kommer att gälla är ännu inte klart men fackförbundens krav och arbetsgivarorganisationernas respons tyder på en något högre procentsats än vad som gällt de senaste åren. Inflationstakten bedöms vara en starkt bidragande anledning till det. Arbetsgivaravgifter Sammanfattningsvis är arbetsgivaravgifter de sociala avgifter en arbetsgivare betalar till staten för anställda som utfört arbete åt arbetsgivaren. Full arbetsgivaravgift är 31,42 procent och består av ett flertal olika avgifter. Arbetsgivaravgiften omfattar: Sjukförsäkringsavgift om 3,55 % Arbetsmarknadsavgift om 2,64 % Arbetsskadeavgift om 0,20 % Allmän löneavgift om 11,62 % Ålderspensionsavgift om 10,21 % Efterlevandepensionsavgift om 0,60 % Föräldraförsäkring om 2,60 % Läs mer om arbetsgivaravgifter på Skatteverkets hemsida här. Egenavgifter Den som driver egen näringsverksamhet måste själv betala in sina sociala avgifter i form av egenavgifter. Full egenavgift för 2023 är 28,97 procent fördelat på: Sjukförsäkringsavgift om 3,64 % Arbetsskadeavgift om 0,20 % Arbetsmarknadsavgift om 0,10 % Ålderspensionsavgift om 10,21 % Efterlevandepensionsavgift om 0,60 % Föräldraförsäkringsavgift om 2,60 % Läs mer om egenavgifter på Skatteverkets hemsida här. Milersättning Milersättning är en skattefri kostnadsersättning vilken arbetsgivare betalar ut till anställda som reser inom arbetet. Nivåerna för rätt till ersättning ser olika ut beroende på om det är tjänstebil eller egen bil som används. Egenföretagare kan ta ut skattefria schablonbelopp som privat ersättning. Beloppen är följande: Egen bil 25 kronor/mil Tjänstebil bensin eller diesel 12 kronor/mil Tjänstebil el 9,50 kronor/mil Traktamente Traktamente är en kostnadsersättning vilket ska täcka ökade levnadskostnader under tjänsteresor eller tillfälligt arbete på annan ort. Ett traktamente är formellt sett skattepliktig men arbetstagaren har rätt till ett schablonavdrag vilket innebär att arbetsgivare kan betala ut ett skattefritt traktamente om 260 kronor per heldag eller 130 kronor för en halvdag. Sjuklön Anställda har de första 14 dagarna i varje sjukperiod rätt till sjuklön vid fall av sjukdom. Sjuklönen ska motsvara 80 procent av den anställdas lön. Ett karensavdrag om 20 procent är ett engångsavdrag som baseras på en genomsnittlig arbetsvecka. Vid längre frånvaro än 14 dagar har anställda från dag 15 rätt till sjukpenning från Försäkringskassan. Brytpunkt för statlig inkomstskatt Inkomster över ett visst belopp innebär att, utöver inkomstskatt, också statlig inkomstskatt tas ut för löntagare, även kallat marginalskatt. För inkomståret 2023 är skiktgränsen 613 900 kronor, eller en snittlön på drygt 51 000 kr/mån, vilket medför att all beskattningsbar förvärvsinkomst som överstiger 598 500 kronor efter grundavdraget beskattas med 20 procent statlig inkomstskatt utöver inkomstskatten. För den som har fyllt 66 år vid årets ingång gäller en något högre gräns. Inkomstskatten är en skatt vilken alla anställda betalar till kommun och landsting på sitt arbete. Olika kommuner har olika skattesatser, år 2023 ligger genomsnittet på 32,23 procent. Läs gärna våra tidigare artiklar vilka behandlar prisbasbelopp, representation samt gåvor till anställda. Momssatser Moms eller mervärdesskatt är en skatt som konsumenter betalar till staten. Nästan alla företag lägger till moms vid försäljning av tjänster eller varor. Den generella skattesatsen är 25 procent vilket innebär 20 procent av priset på varan eller tjänsten. För till exempel livsmedel, restaurangtjänster eller hotell m.m. gäller 12 procent moms och för kultur, musik, vissa tjänster som reparation av cyklar, kläder eller skor är det istället 6 procent moms som är gällande. Påminnelse- och inkassoavgifter Det händer att kunder inte betalar en faktura i rätt tid vilket innebär ett ekonomiskt risktagande för företag. Kredittiden bestäms av företaget som säljer varan och vanligast är en betaltid om 30 dagar, även andra kredittider förekommer då egna överenskommelser är fullt möjligt. Har en kredittid gått ut och du inte fått betalt av din kund har du möjlighet att vidta åtgärder samt rätt till vissa lagstadgade avgifter. Förseningsavgift 450 kronor Påminnelseavgift 60 kronor Amorteringsplan Amorteringsavisering 60 kronor/avi Inkassoarvode 180 kronor Arvode betalningsföreläggande 380 kronor Ansökan betalningsföreläggande 300 kronor Arvode handräckning 420 kronor Ansökan handräckning 300 kronor Verkställighet 600 kronor/år Läs gärna vår artikel om hur länge man har på sig att bestrida en faktura här. Våra jurister är experter på företagande och företagsekonomi. Vi hjälper gärna till vid oklarheter eller frågor med anledning av ekonomi. Ta tillfället i akt och anmäl dig till vår halvdagsutbildning där du får fördjupade kunskaper och konkreta verktyg att hantera de ekonomiska risker just ditt företag skulle kunna stå inför.

Visa alla

Evenemang (39)

Visa alla
bottom of page