top of page

SÖKRESULTAT

197 objekt hittat för ""

Andra sidor (58)

 • Våra medarbetare | Kontakt | CvZ Juridik

  MEDARBETARE Vi som arbetar på CvZ Juridik CvZ Juridik är en affärsorienterad juristbyrå med effektiva och affärsinriktade lösningar närmast hjärtat. Vår grundvärdering är att nyttan med jurister och juridiska tjänster ska vara fokus för vårt arbete och ska minska företagarnas risker och bidra till att skapa affärer. Våra tjänster ska tillhandahållas på ett pragmatiskt och tillgängligt sätt, för såväl stora och etablerade företag som för mindre snabbt växande bolag. Detta kan vi som arbetar på CvZ Juridik erbjuda just er tack vare våra kompetenta medarbetare. Hos oss på CvZ Juridik har vi gjort det stora jobbet åt er, vi har plockat russinen ur kakan och hittat den bästa kombinationen för att kunna hjälpa er. Vi har har alla olika utbildning, erfarenheter och spetskompetenser, tillsammans har vi skapat ett enormt starkt team som står bakom dig och din verksamhet. ​ Läs gärna mer om vilka vi som stöttar er är på respektive sida. Alexander Clomén Managing partner / Jur. Kand. Alexander har gedigen erfarenhet av att arbeta med kollektivavtalsfrågor och arbetsrättsliga förhandlingar. Därutöver arbetar Alexander med ett brett spektrum av affärsjuridiska områden samt tvistelösning. Klicka här för att läsa mer om mig Kim Lindberg Administration & Kommunikation Kim har många års erfarenhet av kundtjänst och kommunikation samt digital marknadsföring och projektledning. Hos CvZ arbetar Kim med administration, kommunikation och med att stötta både kollegor och klienter med diverse frågor. Klicka här för att läsa mer om mig Caroline Svensson Jurist / Aff. Jur. Master Caroline har bred erfarenhet av att arbeta inom arbetsrätten och har suttit som företrädare både på arbetstagar- samt arbetsgivarsidan. Hon är därutöver aktiv inom affärsjuridiken som stort. Klicka här för att läsa mer om mig Benny Söderqvist Marknad Benny har många års erfarenhet av företagande både som anställd vd och filialchef, samt även som huvudägare i två företag. Benny har genom en lång karriär lärt sig vikten av ett bra juridiskt stöd för en väl fungerande verksamhet. Klicka här för att läsa mer om mig Jan Rudblad Senior Partner & Advisor Jan Rudblad är en av Sveriges mest erfarna arbetsrättsjurister med över 40 års erfarenhet av arbetsrätt, kollektivavtalsrätt och allmän affärsjuridik. Janne arbetar idag som senior rådgivare inom organisationen. Klicka här för att läsa mer om mig

 • Webbutbildning | CvZ Juridik

  WEBBUTBILDNING Juridiska kurser och utbildningar - När du vill Juridiska tjänster har aldrig varit så lättillgängligt Våra juridiska kurser och utbildningar är tillgängliga dygnet runt, när du själv har möjlighet! ​ På denna sida har vi samlat en del inspelningar från våra populäraste webbinarium som vi kontinuerligt genomför för branschanslutna företag och kunder med serviceavtal hos oss. För att ta del av repriserna behöver du vara inloggad. Kontakta oss för mer information om våra tjänster. Om du saknar något ämne, detta är ett växande bibliotek och vi tar gärna upp aktuella frågor och svarar på dessa direkt under våra webbinarium. Prenumerera Logga in Visselblåsarlagen 2023 Prenumerera Facebook Twitter Pinterest Tumblr Kopiera länk Länk kopierad Sök videoklipp... Alla kategorier Alla kategorier Arbetsmiljö Arbetsrätt Nu spelas Visselblåsarlagen 2023 $ 30:52 Nu spelas Arbetsrätten efter corona $ 00:00 Nu spelas Arbetsmiljöarbete - Hur man jobbar med SAM $ 00:00 Nu spelas Förhandlingsskyldighet $ 00:00 Vill du bli företagets egna juridiska expert? Vi erbjuder juridiska kurser online (inkl kursmaterial, diplom) inom områdena; arbetsrätt, affärsjuridik och branschjuridik från endast 499kr I vårt serviceavtal plus ingår deltagande på samtliga utbildningar online helt kostnadsfritt. Kontakta oss för mer information. Kontakta oss

 • Uppsägningar & Avsked | Arbetsrätt | CvZ Juridik

  Uppsägning Uppsägning Vid omställning bland anställda uppkommer det ofta många frågor. Det gäller oavsett om uppsägningen sker på arbetsgivarens eller arbetstagarens initiativ. Villkoren för uppsägningar regleras i Lagen om anställningsskydd, LAS och i många fall finns särskilda regleringar i kollektivavtal. Att genomföra en uppsägning av anställd personal kan vara krångligt och det är viktigt att det sker på rätt sätt. Det finns en del formalia som man behöver känna till som arbetsgivare. Uppsägningstid och rättigheter och skyldigheter skiljer sig åt om uppsägningen sker på den anställdes initiativ, beror på arbetsbrist och omorganisation eller om det beror på personliga skäl och avsked. En uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara skriftlig och det är en rekommendation att även uppsägningarna på egen begäran ska vara skriftlig. I många fall kan det vara bra att nyttja en mall för uppsägningsavtal för att säkerställa att formalia finns med. Provocerad uppsägning Uppsägning föräldraledig Saklig grund för uppsägning och avsked Egen uppsägning Avslut av provanställning Det är kallas ofta lite vilseledande att man gör en uppsägning av en provanställning. Det stämmer inte riktigt med hur LAS reglerar anställningsskyddet för anställda med provanställning då dessa inte sägs upp utan avslutas. Det kan uppfattas som ordvrängeri men det finns en väsentlig skillnad då uppsägningar förutsätter att det finns sk. Saklig grund. Något krav på saklig grund för avslut av provanställningar finns inte. Uppsägning arbetsbrist Uppsägning Personliga skäl Avsked Uppsägningstid Hur lång uppsägningstid en anställd har beror i de flesta fall på hur länge personen varit anställd. Ju längre anställningstid desto längre uppsägningstid, om inte uppsägningen sker på egen begäran från den anställde. Uppsägningstider regleras i LAS och särregleringar kan i vissa fall förekomma i kollektivavtal. Enligt LAS gäller: Egen uppsägning Oavsett anställningstid 1 månad Uppsägning från arbetsgivaren Avslut av provanställning två veckor Anställningstid understigande 2 år 1 månad Anställningstid mellan 2 år - 4 år 2 månader Anställningstid mellan 4 år - 6 år 3 månader Anställningstid mellan 6 år - 8 år 4 månader Anställningstid mellan 8 år - 10 år 5 månader Anställningstid överstigande 10 år 6 månader Avsteg från aktuell uppsägningstid i LAS görs i vissa i kollektivavtal, det gäller både i kollektivavtal för tjänstemän så som Unionen, Ledarna, Akavia och Sveriges ingenjörers avtal och kollektivavtalen för LO förbunden så som IF Metall, Transport och Handels. Det är därför alltid en rekommendation att kontrollera vad som gäller i aktuellt fall om uppsägningstiden regleras i kollektivavtalen. I många fall är den uppsägningstid som viss anställningstid ger rätt till samma som i LAS men att t.ex. förlängd uppsägningstid gäller för vissa anställda eller att tidsperioden för avslut av provanställning skiljer sig. Uppsägningstiden regleras i de flesta fall av anställningstiden men även anställningsformen kan ha Dispositiv till viss del Mallar och blanketter Egen uppsägning Behöver du juridisk rådgivning? Kontakta oss idag! Tveka inte att höra av er till oss med era arbetsrättsliga utmaningar. Kontakta oss

Visa alla

Blogginlägg (98)

 • Visselblåsarlagen - kravet om en visselblåsartjänst

  Har du fler än 50 anställda i ditt företag? I sådant fall behöver du ha koll på kravet om att erbjuda en visselblåsartjänst där dina anställda kan anmäla eventuella oegentligheter eller allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen. Kravet träder ikraft 17 december 2023 så det är hög tid att se över en lösning som passar ditt företag. Den 17 december 2021 trädde lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden på arbetsplatser ikraft, den så kallade visselblåsarlagen. Lagen innebär ett krav på att arbetsgivare ska erbjuda möjligheter för en arbetstagare att rapportera om ett missförhållande på arbetsplatsen. Kravet innebär också att arbetstagaren ska kunna vara anonym vid rapporteringen. Redan nu gäller lagkravet för alla offentliga arbetsgivare som har fler än 50 anställda samt för privata arbetsgivare som har fler än 249 anställda. I år börjar lagen omfatta även för alla privata företag med över 50 anställda. Syftet med lagen är att en arbetstagare tryggt och säkert ska kunna anmäla händelser på arbetet som strider mot lagstiftning eller etiska riktlinjer och är således en viktig funktion i ett välfungerande arbetsmiljöarbete. Den nya lagen kompletterar meddelarskyddet som är ett grundlagsskydd för den som är offentligt anställd samt vissa privata anställda inom till exempel skola, vård eller omsorg vilka lämnar uppgifter om oegentligheter på arbetsplatsen till media i publiceringssyfte. Dessa personer har fortsatt ett grundlagsskydd och påverkas med andra ord inte av den nya visselblåsarlagen som istället kan ses som ett komplement och ett utökat skydd. Visselblåsare ska följaktligen skyddas mot alla former av repressalier och om en visselblåsare ändå utsätts finns en rätt till skadestånd för den drabbade. Våra jurister är väl insatta i kravet på arbetsgivare att erbjuda en visselblåsartjänst och vi kan hjälpa dig vid eventuella frågor med anledning av det nya kravet. För att lagkravet ska uppfyllas finns högt ställda krav på visselblåsarsystemet. Visselblåsarsystemet ska vara säkert och en visselblåsare ska kunna förhålla sig helt anonym i förhållande till arbetsgivare och de särskild utsedda personer som handhar ärendet. De utsedda personerna ska därutöver vara oberoende och självständiga i förhållande till varandra. Alla som vistas på arbetsplatsen ska kunna använda visselblåsarsystemet och ska därför, utöver för anställda, bland annat finnas tillgängligt för volontärer, praktikanter, konsulter och aktieägare. Som förstås är det högt ställda krav på att ett säkert system för visselblåsning enligt gällande lag ska kunna ske och det är arbetsgivarens ansvar att säkerställa att ett system som uppfyller kraven är på plats senast 17 december 2023. Kontakta oss så hjälper vi dig att skräddarsy en lösning som passar för just din verksamhet samt anmäl dig ovan till höstens kostnadsfria seminarium där vi går igenom allt du behöver veta för att följa lagkravet. Seminariet hålls på vårt kontor i Stockholm men erbjuds även online för de som inte har möjlighet att besöka oss på plats.

 • Hantera ärenden hos Kronofogden

  De flesta företag hamnar förr eller senare i en situation när en kund av en eller annan anledning inte betalar en faktura. Den här artikeln benar ut vad det innebär att ett ärende hamnar hos Kronofogden oavsett om någon har ett krav om betalning gentemot dig eller om det är du som har ett krav om betalning att rikta mot någon annan. Obetalda fakturor Anledningen till att en faktura inte betalas eller betalas i tid kan vara många, bland annat kan det föreligga fel på själva fakturan som gör att mottagaren inte vill betala eller så kan det vara fel i själva leveransen av en vara eller tjänst. Ytterligare en anledning kan vara att betalningsmottagaren helt enkelt glömt att betala eller inte har tillräckligt med likvida medel för betalning. Oavsett anledning kan situationen vara besvärlig för fakturautställaren. Detsamma kan gälla ifall att det är du som inte vill betala en faktura. Vad som är viktigt att tänka på är att det måste föreligga rättslig grund för att bestrida en faktura och därför inte betala den. Läs gärna mer om vad rättsverkningar av en bestridd faktura innebär här Betalningsföreläggande Kronofogdens uppdrag går kortfattat ut på att vara behjälpliga i sådant fall när en person eller ett företag vill ha betalt för en förfallen faktura och därför ansöker om betalningsföreläggande. Ett betalningsföreläggande är ett krav om betalning med anledning av en förfallen faktura som den som ansöker vill ha hjälp med att få betalt för. Kronofogdemyndigheten är således den myndighet som har i uppdrag att hjälpa den som inte har fått betalt samt att ge råd och stöd till den som ska betala. Å ena sidan hjälper Kronofogden dig som fått ett krav om betalningsföreläggande att handskas med kravet. Om du har fått ett krav eller föreläggande om betalning är innebörden att det finns en fordran som den som ansöker vill ha betalt för. Kronofogden tar inte ställning till huruvida kravet är rätt eller fel. Är fallet sådant att du anser att det är ett felaktigt krav behöver du därför bestrida kravet i rätt tid. Om ett bestridande inte inkommer till Kronofogden innebär det att de kan komma att hantera kravet som om kravet är rätt och ett beslut om skyldighet att betala kan fastställas. Det är således viktigt att svara på ett krav om betalningsföreläggande oavsett huruvida du anser att det är rätt eller fel. Å andra sidan hjälper Kronofogden dig som har ett krav gentemot någon att få betalt för en förfallen faktura. Om du har fått ett beslut från Kronofogden kan du ansöka om hjälp med att driva in skulden. Sammanfattningsvis Kronofogdemyndighetens uppdrag är dubbelt och den hanterar både situationer där någon vill få betalt och när någon ska betala. Ifall att det föreligger ett krav om betalningsföreläggande som du som mottagare anser felaktigt måste du bestrida kravet. Innebörden av ett bestridande av kravet om betalningsföreläggande är att Kronofogden inte kan fatta beslut om skyldighet att betala och det blir istället upp till domstolen att avgöra huruvida kravet är riktigt eller ej. Våra jurister hjälper Er gärna med frågor som berör obetalda fakturor eller krav om betalningsföreläggande. Kontakta oss här.

 • Riskfyllda arbetsplatser – Arbetsmiljöverket inspekterar farliga och riskfyllda arbetsmiljöer

  Arbetsmiljöverket arbetar systematiskt med att inspektera branscher för att kontrollera att arbetsgivare förebygger arbetsmiljörisker. Under fyra år har Arbetsmiljöverket inspekterat arbetsmiljön hos cirka 5 000 arbetsgivare och kommit fram till att det i 8 av 10 fall föreligger arbetsmiljöbrister. I år har Arbetsmiljöverket extra fokus på olycksdrabbade och riskfyllda branscher. Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för att arbetstagare inte skadas eller far illa på arbetet. Många av de företag vi på CvZ juridik arbetar tillsammans med omfattas av grupperingen som Arbetsmiljöverket fokuserar extra på, det handlar bland annat om företag inom bygg och entreprenad, fordonsbranschen, verkstadsindustrin och den tillverkande industrin. Vi stöttar dessa företag bland annat genom rådgivning, information och utbildning. Med anledning av den höga risken har Arbetsmiljöverket publicerat ett självskattningsverktyg för både anställda samt den som är ansvarig för arbetsmiljön och säkerheten i verksamheten. I självskattningsverktyget kan företag få hjälp med att skapa en överblick av arbetet med säkerhetskulturen och identifiera var åtgärder behövs redan innan en kontroll görs. Självskattningsverktyget består av ett antal påståenden. Den som gör enkäten ombeds att ta ställning till påståendena och avgöra hur väl de stämmer in på vissa delar av arbetsmiljön på arbetsplatsen. Tanken med det här självskattningsverktyget är att få en ögonblicksbild av säkerhetsklimatet och utifrån det få förslag på förbättringsområden för arbetet med företagets säkerhetskultur. Begreppet säkerhetskultur kan vara lite förvirrande och otydligt, beskrivningen lyder enligt följande; “Säkerhetskulturen i en organisation är de individ- och gruppnormer, attityder, uppfattningar, kompetenser och beteendemönster som avgör engagemanget i säkerhetskulturen.” Sammanfattningsvis ska förstås att säkerhetskultur främst är hur saker och ting görs på din arbetsplats. Att ändra en organisations säkerhetskultur kan vara svårt, säkerhetskulturen är dock en mycket viktig del i ett övergripande hälso- och säkerhetsarbete och är således avgörande för framgången för alla hälso- och säkerhetsrelaterade prestationer. För att förändra attityder, beteenden och normer hos verksamhetens anställda krävs riktade insatser varför fler och fler företag aktivt med arbetsmiljöcertifiering som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Du kan antingen välja att göra skattningen ensam eller att skicka ut den till hela arbetslaget för att sedan få en samlad bild. När självskattningen är genomförd får du en sammanställning av svaren och förslag på förbättringsområden för er säkerhetskultur. Andra delar av säkerhetskulturen kan också behöva utvecklas, oavsett vilka prioriteringar som föreslås från självskattningens resultat. Arbetsgivaren har alltid ansvaret för arbetsmiljön och att följa de regler som gäller den egna verksamheten, inbegripet arbetsmiljölagen och föreskrifter under den. Vid en inspektion kan Arbetsmiljöverket komma att ställa krav på alla områden, inklusive sådana som i resultaten av självskattningen har markerats som bra. För att lära dig mer om hur du arbetar med säkerheten på din arbetsplats erbjuder CvZ Juridik just nu en heldagsutbildning i det viktiga arbetsmiljöarbetet. Anmäl dig till kursen Arbetsmiljöansvar för chefer, skyddsombud & HR och skapa goda förutsättningar att klara gällande arbetsmiljökrav för din verksamhet.

Visa alla

Evenemang (41)

 • Arbetsrätt
  Biljetter: 0,00 kr - 7 000,00 kr
  6 december 2023 | 08:00
  Drottninggatan 32, 111 51 Stockholm, Sverige
 • 24 november 2023 | 08:30
 • 27 oktober 2023 | 07:30
Visa alla
bottom of page