top of page

Vad är status på kollektivavtalen?

Efter att pandemin slog till under våren beslutade kollektivavtalsparterna att pausa förhandlingarna om nya kollektivavtal som annars i många fall skulle börjat gälla innan halvårsskiftet. I och med detta har även årets lönerevisioner för många anställda skjutits fram.


Innan förhandlingarna pausades hade facken lämnat ett bud om en höjning på 3 % och arbetsgivarna en höjning om 1,4 %. Under hösten har förhandlingarna återupptagits och parterna har med förbehåll accepterat ett förslag på en avtalsperiod om 29 månader från den 1 november 2020 - 31 mars 2023. Ett flertal avgörande delar återstår så som nivåer av höjningar och revisionsdatum. Målsättningen är att ett avtal för industrin ska vara klart den 31 oktober. Nivån på kommer sedan sätta märket för andra avtal.


Läget gör det utmanande att hitta en nivå på avtalen som kan accepteras av samtliga parter. Pandemin har medfört att många branscher går mot ett tungt år resultatmässigt och osäkerheten kring hur permitteringar och andra stöd kommer finnas tillgängliga nästa år riskerar att ha stor påverkan för vissa företag och branscher samtidigt som andra branscher går mot rekordnivåer i produktion och lönsamhet.


Därtill är arbetsrätten under luppen och förändringar i arbetsrätten kan förväntas inom de kommande åren. Om förändringar även kommer ske för fackförbund, arbetsgivarorganisationer och kollektivavtal generellt återstår att se men det finns indikationer som tyder på det.


Comments


bottom of page