top of page

Vaccinering i pandemitid - kan man tvinga sina anställda att vaccinera sig?

2020 års pandemi har varit långdragen och ingripande på många sätt, och den förväntas även få ingripande effekter under 2021. Ett ljus i mörkret är det utlovade vaccin som nu tas fram och som kommer komma allmänheten till handa inom kort.

Alla vill vi tillbaka till "normaliteten" utan pandemi, och en fråga som då uppkommer är -

kan man som arbetsgivare tvinga sina anställda att vaccinera sig?


Grundlagsskydd mot kroppsliga ingrepp

Vi har i Sverige ett grundlagsskydd mot kroppsliga ingrepp. Enligt regeringsformen 2 kap 6 § är varje individ gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp. Det grundlagsfästa skyddet innebär bland annat att staten som arbetsgivare inte kan tvinga arbetstagare att vaccinera sig. Undantag från detta kan göras genom lagstiftning.

Observera att detta alltså gäller för anställda där staten är arbetsgivare.


Vad gäller den stora andelen privata arbetsgivare? Även om det saknas ett uttryckligt grundlagsskydd, så skulle ett sådant ingrepp kunna strida mot "god sed på arbetsmarknaden". Skälen att påtvinga sina anställda fysiska ingrepp, såsom urinprov eller narkotikaprov, måste underbyggas med väl avvägda argument. När det gäller ett ingrepp som vaccinering så anses det vara ett mycket större ingrepp, vilket kommer kräva ännu mer av arbetsgivaren.


Som det verkar nu så kommer arbetsgivare troligen inte kunna kräva vaccinering.


Det som troligen kommer gälla, är att arbetsgivare som med fog kan argumentera kring varför man kräver vaccinering, kan omplacera vaccinationsförvägrande arbetstagare. Arbetsgivarens behov kommer då ställas i förhållande till ingreppet. Om arbetsgivaren då skulle anses ha befogade anledningar till att kräva att den anställde vaccinerar sig, och arbetsgivaren inte har något ledigt arbete att omplacera den anställde till - kan en uppsägningssituation uppstå.

Vad som ska anses vara "befogade argument" återstår dock att se.


Frågan om möjligheterna att påtvinga vaccination i arbetssammanhang diskuteras just nu, och svaret på frågan är alltså inte entydigt och klart.


Har du funderingar kring vad man som arbetsgivare får och inte får göra? Kontakta oss!Comentarios


bottom of page