top of page

Brister i riskbedömningar och skyddsutrustning gav företagsbot på 950 000 kr.

Uppdaterat: 19 aug. 2020


Två anställda var ute på serviceuppdrag för att utföra underhållsarbete då de blev förgiftade av kolmonoxid. Förgiftningen var så kraftig att de troligen avlidit om inte utomstående personer ingripit. Den ena har fått bestående men med bland annat nedsättning av rörelseförmågan till följd av händelsen.


Åklagaren har efter undersökning dragit slutsatsen att arbetsgivaren har brustit i sitt arbetsmiljöansvar och av oaktsamhet orsakat de anställda skador.

Flera brister i rutiner runt riskbedömningar och i tillhandahållande av relevant skyddsutrustning befanns föreligga, detta trots att riskerna var kända. Med anledning av detta ska företaget genom strafföreläggande betala en företagsbot på 950 000 kronor.


Brister i arbetsmiljöarbetet kan åsamka allvarlig skada för de anställda och höga böter för företagen.

Vi på CvZ juridik arbetar med att förebygga brister i arbetsmiljöarbetet och erbjuder stöd och biträde om olyckan är framme.


Kontakta oss om ni har behov av rådgivning eller annat stöd kopplat till arbetsmiljö.

Comments


bottom of page